Blijf op de hoogte

Zorg en ondersteuning voor bijna 2 miljoen mensen

In het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komen 5 belangrijke conclusies naar voren.

  • Dit is ongeveer 15% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen. Zij kregen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.
  • De ontvangen zorg en ondersteuning kwam vooral van mensen uit het sociale netwerk en was het vaakst hulp bij het huishouden.
  • In een op de vijf gevallen is er sprake van meer dan één type helper.
  • Circa 60% van de volwassen bevolking is bekend met het Wmo-loket en ongeveer 5% had ook daadwerkelijk contact.
  • 8% van de volwassen bevolking zegt behoefte te hebben aan meer zorg en ondersteuning.

15% van de volwassen Nederlanders krijgt zorg en ondersteuning aan huis

Dat zijn naar schatting iets minder dan 2 miljoen mensen. De groep bestaat vooral uit mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, ouderen, alleenwonenden en mensen met een laag inkomen. De zorg en ondersteuning bestaat uit hulp bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Een groot deel van deze zorg en ondersteuning krijgen zij van de partner, volwassen kinderen, ouders, buren, vrienden of vrijwilligers. Ongeveer 9% van de Nederlanders ontvangt deze informele hulp. Publiek en particulier gefinancierde hulp komen iets minder vaak voor: respectievelijk ruim 6% en ongeveer 3%. Hulp in het huishouden is het type hulp dat het meest wordt ontvangen (11%). Persoonlijke verzorging en begeleiding (beide 4%) en verpleging (2%) krijgen Nederlanders beduidend minder vaak.

Meerdere typen helpers komt relatief weinig voor

Bij het totaal aan ontvangen zorg en ondersteuning is in een op de vijf gevallen sprake van meerdere typen helpers. Het gaat meestal om informele hulp plus publiek gefinancierde professionals, gevolgd door de combinatie van informele en particulier gefinancierde hulp. Begeleiding krijgen mensen het vaakst van meer dan één type helper (in bijna 17% van de gevallen). Verpleging krijgen zij het vaakst alleen van publiek gefinancierde professionals (62%).

6 op de 10 Nederlanders is bekend met het Wmo-loket

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van gemeenten voor zorg en ondersteuning uitgebreid. Mensen kunnen onder andere terecht bij het Wmo-loket van de gemeente voor de aanvraag van huishoudelijke hulp, begeleiding, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer. Ongeveer 60% van de Nederlandse 18-plussers is bekend met het loket en ongeveer 5% heeft ook daadwerkelijk contact gehad. Zowel de bekendheid van het loket als het contact ermee is het grootst onder mensen met beperkingen en ouderen.

Deel van Nederlanders wil meer zorg en ondersteuning

Ongeveer 8% van de zelfstandig wonende Nederlandse volwassenen stelt dat zij meer hulp nodig hebben dan zij ontvangen. Twee derde van hen ontvangt al een vorm van zorg en ondersteuning, een derde nog helemaal niet. Er is vooral behoefte aan (meer) hulp bij het huishouden (5%) en begeleiding (3%).

Bron: Sociaal en Cultuur Planbureau.

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.