Het aantal mensen met diabetes steeg de afgelopen decennia in veel landen. Daarom is men sinds begin deze eeuw wereldwijd bezig met uitgebreid onderzoek naar de oorzaken ervan. Daarbij wordt vooral gekeken hoe diabetes voorkomen kan worden. In dat kader introduceerden diabetesonderzoekers de term ‘prediabetes’ (ook wel ‘borderline diabetes’ en ‘metabool syndroom’ genoemd).

Wat is prediabetes?

Prediabetes is een voorstadium van diabetes type 2. Het is een ‘aandoening’ bij mensen die een significant hogere kans hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dit betekent dat mensen met overgewicht of bloedsuikerwaarden die hoger zijn dan normaal, per definitie pre-diabetes hebben. Wanneer een arts heeft vastgesteld dat een patiënt prediabetes heeft, zou hij moeten aandringen op het terugdringen van overgewicht. Gezondheidsorganisaties hopen hiermee de schrikbarende groei van diabetes en het aantal gevallen van overgewicht in te dammen.

Prediabetes ook bij diabetes type 1

Overigens is er ook pre-diabetes bij diabetes type 1. Dan is het de fase tussen het ontsporen van de afweer en de klinische manifestatie van diabetes in de vorm van hoge bloedsuikerspiegels. Het herkennen van deze fase is erg belangrijk, want het betekent dat vroeg ingegrepen kan worden. Helaas blijkt deze herkenning tot op heden niet mogelijk, zodat prediabetes vooral in verband wordt gebracht met diabetes type 2.

Lastige diagnose van prediabetes

Prediabetes wordt ook wel borderline diabetes genoemd. De meeste mensen met pre-diabetes vertonen geen symptomen, wat in zekere zin misleidend is. Alleen door het herkennen van verhoogde bloedsuikerwaarden of glucosewaarden in het bloed kan de diagnose van prediabetes gesteld worden. De bloedsuikerspiegel is licht verhoogd, maar onvoldoende hoog om te spreken van diabetes. Vaak noemt men dit ook wel Impaired Glucose Tolerance (IGT) of een gestoorde glucose tolerantie.

Door het verhoogde suikergehalte in het bloed kan er schade worden aangebracht aan de kleine bloedvezels in de nieren, het hart, de ogen en het zenuwstelsel. Mensen met prediabetes ontwikkelen heel vaak binnen tien jaar diabetes type 2. Een aangepaste levensstijl kan de ontwikkeling van diabetes type 2 wel uitstellen of zelfs voorkomen.

Helft Amerikanen in 2020 ziek

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat wanneer de huidige trends aanhouden in 2020 meer dan de helft van de Amerikanen of prediabetes heeft of diabetes krijgt. Volgens het rapport hebben naar schatting 27 miljoen Amerikanen suikerziekte en verkeren nog eens 67 miljoen in een ongediagnosticeerde staat van prediabetes.

Uit het rapport blijkt ook dat mensen meerdere jaren voordat zij daadwerkelijk diabetes krijgen al de voorloper prediabetes hebben. Dit betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn om te voorkomen dat mensen met prediabetes ook daadwerkelijk suikerziekte ontwikkelen. Volgens de onderzoekers zouden de kansen om diabetes te ontwikkelen behoorlijk verminderen als alle Amerikanen met overgewicht (vijf procent of meer) gewicht verliest en meer beweegt. In 2010 kostten diabetespatiënten de Amerikaanse overheid nog 194 miljard dollar.

Diabetes voorkomen

Het voorkomen van diabetes is een lastige zaak. Niet alleen mensen met diabetes, maar ook mensen die enkel een afwijkend glucosemetabolisme hebben, lopen gevaar. Preventiemaatregelen zullen uitgebreid moeten worden om ook deze gezond ogende mensen te bereiken. Tot die tijd is het belangrijk om de eigen gezondheid goed in de gaten te houden en je desnoods te laten controleren op de aanwezigheid van een verstoorde huishouding van je bloedsuikers.