Het verlenen of faciliteren van zorg via digitale technologie maakt senioren zelfstandiger én meer tevreden. Liane den Haan is als directeur van de ANBO veel op de ministeries en de Tweede Kamer te vinden waar zij de belangen van de oudere Nederlander behartigt. Ze licht de voordelen van dergelijke e-health toe.

Gevoel van veiligheid

Waar in de maatschappij geluiden klinken dat een verschraling van de zorg door digitale middelen op de loer ligt, benadert Den Haan deze kwestie anders. “Er zijn momenteel veel proeven met ouderen die met een iPad contact kunnen onderhouden met een zorgorganisatie. Belangrijk is natuurlijk wat dit met iemand doet. Wat blijkt? Mensen zijn over het algemeen heel tevreden over deze vorm van contact. Waarom? Omdat ze het idee hebben dat ze 24/7 zorg kunnen vragen als dat nodig is. Ze zijn niet meer afhankelijk van het bezoekje van de thuiszorg iedere dag, maar kunnen zelf contact onderhouden. Het blijkt een gevoel van veiligheid te geven. Dat is geen verschraling van zorg, maar winst; men voelt zich zelfverzekerder.”

De woonmarkt voor senioren

We zouden aan de senioren zelf moeten vragen wat zij willen. Hetzelfde is aan de hand met de woningen die we voor senioren bouwen, zegt Den Haan. “Het is lang gebruikelijk geweest om seniorenwoningen in een buitenwijk te bouwen. Maar dat willen mensen helemaal niet. Het gevolg was leegstand. Gemeenten hadden slecht zicht op de woonmarkt. Ondertussen is die gestagneerd doordat ouderen in hun grote woningen blijven wonen omdat er te weinig geschikte woningen voor hen zijn. Uit onderzoek blijkt dat 49 procent van de gemeenten niet weet waaraan senioren behoefte hebben en voorts geen domotica meeneemt in bouwplannen.”

E-health en domotica in woningen

Den Haan doelt op de voorzieningen aan elektronische hulpmiddelen die het beste meegenomen worden tijdens nieuwbouw en wanneer de bewoner daar behoefte aan heeft, kunnen worden ingeschakeld. Denk aan een alarmeringssysteem en de mogelijkheid om de toegang tot de voordeur zo in te stellen dat de een wel en een ander niet door kan lopen.

Er is een tekort aan levensloopbestendig bouwen, gaat Den Haan verder. “Senioren willen best verhuizen, maar woningen worden nog te weinig met domotica en e-health-voorzieningen uitgerust. Terwijl het een eenmalige investering is, die gemakkelijk is terug te verdienen. Dat gemeenten meer en meer verantwoordelijkheid krijgen voor de oudere burger is een goede zaak. “Daardoor krijgen zij tenminste meer zicht op deze doelgroep.”