Minder dan 6 op de 10 mensen tussen de 70 en 80, en minder dan 40% van de 80-plussers ging in 2014 op tandartscontrole. Dat is zorgelijk, zo vindt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Om het belang van een gezonde mond voor ouderen te onderstrepen houden tandartsen in heel Nederland daarom vrijdag 2 oktober open huis.

Nationale Ouderendag

Meer dan 100 mondzorgpraktijken verspreid over heel Nederland doen mee aan deze actie op Nationale Ouderendag. De ene praktijk geeft poetsles, de andere voert mondcontroles uit bij oudere patiënten en weer andere mondzorgpraktijken geven voorlichting.

Steeds meer ouderen met eigen gebit

Nederland telde in 2014 rond de 2,9 miljoen 65-plussers, en dat aantal groeit snel. In 2030 is 1 op de 4 Nederlanders ouder dan 65, en ongeveer een derde daarvan is 80-plusser. Steeds vaker zijn dat ouderen die hun eigen gebit nog hebben; ongeveer de helft van de 75-plussers heeft zijn eigen tanden nog. Maar die hebben door de jaren heen vaak wel de nodige behandelingen ondergaan, wat reden te meer is regelmatig op tandartscontrole te gaan.

De voordelen van periodieke tandartscontrole

Aad van der Helm, voorzitter van de KNMT vertelt: ‘Ouderen die op tandartscontrole blijven komen, hebben betere gebitten. En betere gebitten maken het leven van ouderen prettiger. Ze zijn pijnvrij en kunnen daardoor goed blijven eten, wat essentieel is voor iemands algemene gezondheid. En ze zien er verzorgder uit, wat bijdraagt aan het behoud van sociale contacten.’

Betere mondzorg voor ouderen

De publieksactie op Nationale Ouderendag is niet de enige activiteit die moet bijdragen aan betere mondzorg voor ouderen. De KNMT werkt in zeven projecten aan gezondere gebitten voor ouderen, veelal samen met andere partijen in de zorg. Zo krijgen mantelzorgers voorlichting, zijn er poetsinstructies voor mantelzorgers en zorgverleners in verpleeg- en verzorgingshuizen, werken mondzorgpraktijken in een uitgebreide pilot samen met thuiszorg en huisartsen om beter wederzijds te verwijzen en maken tandartsen hun praktijken ‘senior proof’.