Onderzoekers van Harvard en het Walter Reed Instituut hebben vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van een vaccin tegen het zika-virus. Volgens de publicatie in het wetenschappelijk blad Nature waren tests op muizen succesvol.

Volledige bescherming bij besmette muizen

Het onderzoeksartikel wijst uit dat de twee experimentele vaccins die zijn ontwikkeld volledige bescherming bieden tegen het virus. Eén injectie met het vaccin bleek een goede werking te hebben nadat de muizen na 4 weken en nogmaals na 8 weken werden blootgesteld aan het zika-virus.

DNA-versie van vaccin zika-virus

Harvard-professor Dan Barouch, gespecialiseerd in onderzoek naar vaccins, ontwikkelde met een team de DNA-versie van het vaccin. Hierbij werd gebruik gemaakt van het genetisch materiaal van een Braziliaanse stamcel van het zika-virus. Barouch noemt het succes van de test met deze variant van het vaccin bemoedigend en zegt dat “pre-klinische testen snel van start moeten gaan”.

Onder leiding van Rafael de la Barrera heeft een team van wetenschappers van het Walter Reed Instituut een tweede vaccin ontwikkeld op basis van een gezuiverd en inactief gemaakt virus. Dit zika-vaccin wees na tests op muizen ook uit dat zij volledig beschermd waren tegen het virus.

[divider]Zika-virus: uitgelicht[/divider]

  • Het virus wordt overgebracht door de mug Aedes aaegypti die geïnfecteerd is met het virus. Meer voorkomend is de term gelekoortsmug die gele koorts, knokkelkoorts (dengue) en chikungunya verspreidt.
  • Door een steek van de mug komen bij minder dan een kwart van de geïnfecteerde personen klachten voor als koorts, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, zwelling aan de handen en/of voeten, niet-etterende ontsteking aan de ogen en in sommige gevallen; hoofdpijn, braken, diarree en buikpijn.
  • De uitbraak van het virus is in mei 2015 begonnen in Midden- en Zuid-Amerika. De ziekte verscheen wereldwijd in het nieuws nadat er werd vastgesteld dat er een relatie zou bestaan tussen zwangere vrouwen geïnfecteerd met het zika-virus en de geboorte van kinderen met een aandoening aan het centrale zenuwstelsel gekenmerkt door een te klein hoofd (microcefalie).
  • Preventie tegen het zika-virus is vooralsnog alleen mogelijk door muggenwerende maatregelen te nemen in gebieden waar de ziekte voorkomt, zo geeft het RIVM aan.