Wetenschappers van de New York University geven extra reden om je mond goed schoon te houden. Uit onderzoek naar 122.000 personen blijkt dat de aanwezigheid van specifieke mondbacteriën risico geven op slokdarmkanker.

Het zou met name gaan om de bacterie Tannerella forsythia (Tf). Die kan zich hechten aan het laagje aanslag op het tandoppervlak. Dit leidt tot parodontitis (tandvleesontsteking).

21% kans op slokdarmkanker

Hoewel er naar meerdere bacteriën werd gekeken, bleek de aanwezigheid van Tf het hoogste risico op slokdarmkanker te geven. Maar liefst 21%. Volgens de onderzoekers wekt dit resultaat reden tot zorg, want wereldwijd is deze vorm van kanker doodsoorzaak nummer 6. Jaarlijks krijgen ruim 2.300 Nederlanders slokdarmkanker. Nederland staat in Europa op de tweede plaats waar slokdarmkanker het meest voorkomt.

“Juist omdat slokdarmkanker veel voorkomt en het vaak pas in een laat stadium ontdekt wordt, is het van belang om preventiestrategieën te ontwikkelen en risicogroepen vroegtijdig te signaleren”, melden de onderzoekers. Medisch specialisten zouden regelmatig moeten controleren op tandvleesproblemen en als er aanleiding voor is, controle van het spijsverteringskanaal.

Meer onderzoek naar mondbacteriën

De onderzoekers wisten overigens ook te melden dat sommige bacteriën verband houden met een lager risico op slokdarmkanker. Ze geven aan dat er meer onderzoek naar mondbacteriën nodig is om de precieze effecten vast te stellen. Zo is er bijvoorbeeld niet met zekerheid te zeggen of de bacteriën verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kanker of dat dit komt door de tandvleesproblemen die worden veroorzaakt door de bacteriën.

Goede mondgezondheid

Voor nu is het advies om een goede mondgezondheid te behouden (tandenpoetsen, flossen, tandartsbezoek). Hierdoor zorg je er in ieder geval voor dat je tandvlees beschermd is tegen een mogelijke ontsteking. De risico’s op gerelateerde aandoeningen zijn dan mogelijkerwijs ook lager. Want dit is niet de eerste studie die een dergelijk verband vindt tussen tandvleesproblemen en andere ziektes. Eerder werd al een link gelegd met hart- en vaatzieken.