Therapietrouw bij MS kan voorkomen dat de klachten verergeren. Het is dus belangrijk dat de patiënt stelselmatig gebruikmaakt van zijn medicatie. Neuroloog Hupperts licht toe: “Met eerstelijnsmiddelen tegen MS hebben we inmiddels tien, vijftien jaar ervaring. Dat wil zeggen dat je weet wat de zwakke en sterke punten zijn. Een sterk punt is dat je weet wat je in de therapie met deze middelen voor effecten kunt verwachten, ook qua therapieveiligheid. Plus hoe je de therapietrouw kunt optimaliseren.”

Eenvoudigere behandeling met injectables

Om het de MS-patiënten makkelijker te maken produceren diverse fabrikanten injectables met een monitorsysteem of een herinnering wanneer de patiënt moet injecteren. Sinds enkele jaren is bijvoorbeeld een elektronische auto-injector op de markt, die de dagelijkse injectieroutine van patiënten met relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS) behoorlijk verlicht.

Zowel de snelheid van injecteren, de diepte van de naald als de injectietijd zijn door de gebruiker zelf in te stellen. “Ook wordt opgeslagen wanneer de patiënt een keer heeft overgeslagen, zodat er een extra focus is om op tijd de injectie te nemen. Als je dat afzet tegen de eerstelijns orale middelen: je neemt een tabletje of je neemt het niet. Het zicht en controle die je vanuit het behandelcircuit hebt is bij de orale middelen minder.”

De behandeling van MS: oraal of via injectie

Als eerstelijnsmiddelen niet afdoende werken, wordt overgeschakeld naar de tweedelijnsmiddelen. Professor Hupperts stelt vast dat tegenwoordig vrij snel wordt overgeschakeld naar tweedelijnsmiddelen, ook onder druk van de patiënten zelf. “Een argument is dat het makkelijker is om een tablet of capsule te nemen dan om een injectienaald in je been te zetten.” Maar er zijn ook nieuwe eerstelijnsmiddelen die oraal ingenomen kunnen worden. De nieuwe orale eerstelijnsmiddelen zijn overigens waarschijnlijk niet minder effectief dan de huidige subcutane of intramusculaire middelen. Maar er moet per MS-patiënt worden bekeken welke medicatie en in welke vorm (tablet/capsule of injectie) het beste is.

De rol van therapietrouw

“Therapietrouw speelt in dat kader dus een belangrijke rol. De patiënt heeft uiteraard zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in dezen. Maar het is zeker niet zo dat we patiënten automatisch overzetten naar de nieuwe orale eerstelijnsmiddelen. Gelukkig zijn MS-patiënten over het algemeen meedenkende en meelezende mensen die erg gemotiveerd zijn om voor zichzelf het optimale eruit te halen.”

“Als een patiënt het goed doet op een bepaald middel, ben ik persoonlijk niet snel genegen om te switchen, maar ook niet om de therapietrouw te onderzoeken. Dat geldt zowel voor injectables als voor orale middelen. Het speelt pas een rol op het moment dat de effectiviteit van de therapie achteruitgaat. De toekomst van de MS heeft daarom volgens mij niet alleen het focus op orale middelen, maar op de effectiviteit van de therapie. En die vergroot je weer met therapietrouw”, aldus Hupperts.