Drie tot vijf procent van de kinderen heeft last van ADHD. De laatste tijd nemen de diagnoses van ADHD enorm toe, met name vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen. Gelukkig zijn er een aantal manieren om de klachten van deze aandachtsstoornis tegen te gaan.

De diagnose en symptomen van ADHD

Bij kinderen met ADHD gaat er in de hersenen iets mis bij het overbrengen van berichten tussen hersencellen. Hier zorgen neurotransmitters voor. Dit heeft gevolgen voor hersendelen die zich met de sturing van gedrag bezighouden. Hierdoor kampen ADHD-patiënten onder andere met symptomen zoals hyperactiviteit, concentratieproblemen en impulsiviteit.

Voordat de arts de diagnose stelt, moeten de symptomen al een halfjaar of langer bestaan en moet het de dagelijkse bezigheden belemmeren. Ook moeten de klachten voor het zevende levensjaar zijn begonnen. ADHD komt bij jongens zo’n vier keer vaker voor dan bij meisjes. Broertjes en zusjes van een kind met ADHD hebben een verhoogd risico op de aandoening, zo blijkt uit erfelijkheidsonderzoek.

Kinderen met ADHD en de maatschappij

Het aantal diagnoses is de afgelopen jaren gestegen, maar dat heeft volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) niets te maken met een trend. Wel is te stellen dat het aantal toegenomen diagnoses te maken heeft met hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Het leven is tegenwoordig steeds veeleisender en alles gaat in een rap tempo. Dit heeft de nodige prikkels tot gevolg. ADHD-patiënten zijn hier gevoelig voor en worden nu meer dan ooit met hun klachten geconfronteerd. De NVvP benadrukt dat de diagnose ADHD geen gevolg is van de opvoeding: “Onze samenleving biedt een minder gezonde omgeving. Een prikkelrijke omgeving waar voortdurend afleiding geboden wordt, is een ramp voor mensen die druk in het hoofd, impulsief zijn of moeite hebben zich goed te concentreren. De toename van diagnoses is dus een weerspiegeling van maatschappelijke ontwikkelingen”, aldus de NVvP.

Behandeling met medicatie

De meest bekende en gebruikte behandelmethode zijn medicijnen die de symptomen van de ziekte onderdrukken. Het gebruik van medicijnen die gedurende acht uur werken, was tot voor kort erg populair onder kinderen tijdens schooltijd. Nu zijn er echter ook medicijnen
die de hele dag door continue afgifte geven. “Vooral kinderen hebben baat bij deze nieuwe medicatie”, geeft gezondheidszorgpsycholoog Dieuwertje Otten aan. Otten merkt in de praktijk dat de behandelmethodes voor kinderen al vrij vergevorderd zijn. Naast medicatie zijn er ook enkele andere manieren mogelijk om ADHD te behandelen, bijvoorbeeld via neurotherapie.

Het RED-dieet

Een andere behandeling is het RED-dieet. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit naar de connectie tussen voeding en ADHD, blijkt dat veel kinderen met de stoornis hier profijt van hebben. Sterker nog, bij 64 procent van de kinderen was na het volgen van het dieet na 5 weken geen sprake meer van ADHD.

Aan het onderzoek deden honderd kinderen met ADHD mee. Zij werden verdeeld in een controle- en dieetgroep, waarvan de dieetgroep gedurende vijf weken het Restricted Elimination Diet volgde. Voedingsmiddelen waar kinderen met ADHD mogelijk op kunnen reageren, werden weggelaten. Hierdoor is vast te stellen of voeding het gedrag van kinderen met ADHD beïnvloedt. Door vervolgens de afzonderlijke voedingsmiddelen te testen, kunnen onderzoekers zien of er één bepaald middel is waar het kind op reageert.