Blijf op de hoogte

Bruin vet in de strijd tegen overgewicht?

Schildklierhormoon en galzuren spelen een rol bij de activatie van bruin vet. Die bevinding van Evie Broeders, op basis van promotieonderzoek aan het Maastricht UMC+, kan in de toekomst mogelijk belangrijk worden bij het beheersen van overgewicht en obesitas.

Wat is de functie van bruin vet?

Naast wit vet, dat zorgt voor de opslag van energie, beschikt het menselijk lichaam ook over een ander soort vet: bruin vet. Met die ontdekking haalde Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Humane Biologie, enkele jaren geleden de wereldpers. De primaire functie van bruin vet is warmteproductie door middel van het verbranden van vetzuren en suikers. Bekend is dat bruin vet wordt geactiveerd door blootstelling aan koude (zie bijgaande PET-scans van een proefpersoon vóór en ná koudeblootstelling). Het bruin vet zorgt er dan door warmteproductie voor dat het lichaam op temperatuur blijft. Bij dit proces gaat het energieverbruik omhoog. Op deze manier zou bruin vet een rol kunnen spelen bij het bestrijden van overgewicht en obesitas.

De rol van schildklierhormoon

Maar behalve blootstelling aan kou zijn er nog andere manieren om bruin vet te activeren. Broeders heeft met haar onderzoek aangetoond dat activatie van bruin vet ook kan door de toediening van lichaamseigen stoffen als schildklierhormoon en/of galzuren. Zij onderzocht patiënten met schildklierkanker. Na operatieve verwijdering van de schildklier hebben deze patiënten nauwelijks nog schildklierhormoon in het bloed. Zij krijgen daarom schildklierhormoon in tabletvorm toegediend, waarna het hormoonniveau binnen enkele maanden weer stijgt. Dit bood de gelegenheid het effect van schildklierhormoon op bruin vet te onderzoeken. Uit dat onderzoek is nu dus gebleken dat schildklierhormoon de bruin-vet-activiteit doet toenemen.

Het effect van galzuren

Een tweede onderzoek is uitgevoerd naar het effect van galzuren, waarvan bekend is dat het bij dieren een stimulerend effect op bruin vet heeft. Broeders en haar collega’s hebben dat effect nu ook bij mensen onderzocht. Daarbij is aangetoond dat na toediening van galzuurtabletten zowel het energiegebruik als de activiteit van bruin vet toenemen.

Onderzoek in de toekomst

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre het inderdaad mogelijk is mensen met overgewicht en obesitas te laten afvallen door toediening van lichaamseigen stoffen als schildklierhormoon en/ of galzuur. Broeders: “Zover zijn we nog lang niet, maar hier liggen wel kansen. Mogelijk zelfs door toediening van een combinatiemedicijn.”

Bron: Maastricht UMC+.

Gerelateerde artikelen

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens. Dit blijkt uit nieuw samengestelde cijfers over de kenmerken van personen die…

Slaapproblemen hangen samen met een hoger lichaamsvetpercentage. Maar geheel tegen de verwachting in, is het verband niet specifiek te herleiden tot het hoger en schadelijke vetpercentage in het buikgebied. Dat…

Aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt. Dit blijkt uit Engels onderzoek waar Ellen van Jaarsveld van het Radboudumc aan meewerkte.…

Obesitas staat bekend als een risicofactor voor het ontwikkelen van astma. Een studie toont aan dat ook het omgekeerde waar is: astmapatiënten worden vaker zwaarlijvig. Het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd…

Bij de meeste mensen met ernstige obesitas is er geen duidelijke genetische oorzaak te vinden. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van Mieke van Haelst van het Amsterdam UMC. Toch…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.