Blijf op de hoogte

Voorkom overgewicht bij jonge kinderen

Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) voorkomen? Welke knelpunten ervaren zij in de zorg op dit gebied en hoe kan die zorg verbeterd worden? Dat zijn de kernvragen in het promotieonderzoek dat Eveliene Dera-de Bie deed aan het Maastricht UMC+.

De gevolgen van overgewicht

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor. En op steeds jongere leeftijd. Inmiddels kampt 13 tot 15 procent van de 2- tot 18-jarigen ermee. Zij lopen een grote kans (80 procent) dat ze te zwaar blijven of opnieuw te zwaar worden. Overgewicht kan al op jonge leeftijd tot problemen leiden. Kinderen worden gepest op school, zitten vaak niet goed in hun vel en gaan onderpresteren.

Op latere leeftijd ontwikkelen kinderen met overgewicht vaak (ernstige) gezondheidsklachten. Een van de belangrijkste risico’s is het ontwikkelen van het zogenoemde metabool syndroom, dat een verhoogd risico geeft op diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen.

Vroegtijdig ingrijpen in de JGZ

Vroegtijdig ingrijpen kan ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd voorkomen. De Jeugdgezondheidszorg heeft daar een belangrijke taak in. Promovenda Eveliene Dera-de Bie ontwikkelde een training voor JGZ-jeugdartsen en -verpleegkundigen, gericht op het signaleren van het risico op overgewicht in het eerste levensjaar.

Ook het bespreken van dit risico met de ouders vormt een onderdeel van deze training. Jeugdartsen en verpleegkundigen vinden het namelijk lastig om (dreigend) overgewicht van jonge kinderen en de noodzakelijke gedragsverandering van de ouders te bespreken.

Wat is het effect van de training?

Dera-de Bie onderzocht ook het effect van de training. Daaruit bleek dat getrainde professionals signalen van het risico op overgewicht eerder oppikten. Zij waren zich veel meer bewust van dit risico dan de professionals die de training niet volgden.

Helaas heeft de training nog geen meetbaar effect in de zin van minder overgewicht op jonge leeftijd. Mogelijk was de onderzoeksperiode daarvoor te kort. Een andere mogelijkheid is dat ouders de adviezen van de getrainde jeugdartsen en verpleegkundigen niet opvolgen. In de praktijk blijkt het uitermate lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen. In het algemeen is het zo dat ouders (en hun jonge kroost) de verleiding die de voedingsmiddelenindustrie biedt, vaak niet kunnen weerstaan.

Bron: Maastricht UMC+.

Gerelateerde artikelen

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens. Dit blijkt uit nieuw samengestelde cijfers over de kenmerken van personen die…

Slaapproblemen hangen samen met een hoger lichaamsvetpercentage. Maar geheel tegen de verwachting in, is het verband niet specifiek te herleiden tot het hoger en schadelijke vetpercentage in het buikgebied. Dat…

Aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt. Dit blijkt uit Engels onderzoek waar Ellen van Jaarsveld van het Radboudumc aan meewerkte.…

Obesitas staat bekend als een risicofactor voor het ontwikkelen van astma. Een studie toont aan dat ook het omgekeerde waar is: astmapatiënten worden vaker zwaarlijvig. Het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd…

Bij de meeste mensen met ernstige obesitas is er geen duidelijke genetische oorzaak te vinden. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van Mieke van Haelst van het Amsterdam UMC. Toch…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.