Blijf op de hoogte

Cosmetische geneeskunde is een feit; tijd voor kwaliteit!

Sinds 1 juli is cosmetisch arts KNMG een beschermde titel in Nederland. Dit betekent dat afgestudeerde artsen nu een gecertificeerde opleiding kunnen volgen, maar ook dat cliënten meteen kunnen zien welke klinieken werken met gekwalificeerde medici.

Specialiseren tot cosmetisch arts

Wanneer medische studenten zich na hun opleiding willen specialiseren in een bepaalde richting – bijvoorbeeld tot kaakchirurg, neuroloog, of kno-arts – moeten zij een opleidingsplaats zien te bemachtigen in een ziekenhuis. Maar wilde iemand zich specialiseren tot cosmetisch arts dan was er tot voor kort eigenlijk helemaal geen mogelijkheid om echt te specialiseren in het vak. De reden hiervoor is vrij praktisch: het gaat om een relatief nieuw vakgebied. Twintig jaar geleden kwamen cosmetisch medische ingrepen nog nauwelijks voor. Maar de laatste jaren is de markt enorm gegroeid.

Daarom heeft de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) met succes geijverd voor een erkenning van Cosmetische Geneeskunde als een aparte medische discipline. Die erkenning was hoognodig volgens Catharina Meijer, cosmetisch arts en voorzitter van de NVCG: “De afgelopen jaren was het onduidelijk wie nu een echt gekwalificeerde cosmetisch arts is en wie niet. Het gaat om een jong vakgebied met een laag medisch risico. Maar dat betekent niet dat er geen complicaties kunnen plaatsvinden. Daarom is het goed dat er nu een eigen opleiding is, een eigen expertise. Cosmetische geneeskunde is niet meer iets wat er even bij gedaan kan worden.”

Opleidingsklinieken

Momenteel zijn er acht opleidingsklinieken aangewezen waar aanstormende cosmetisch artsen terechtkunnen voor hun specialisatie. De klinieken zijn apart gevisiteerd en gekeurd op basis van kwaliteitseisen opgesteld en afgestemd door de NVCG en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Meijer: “Het gaat om een relatief korte specialisatie waarbij je één dag in de week theorie krijgt en vier dagen meedraait in een kliniek. Het huidige curriculum beslaat twee jaar. Maar we zijn nu bezig met aanvullende modules zoals bijvoorbeeld cosmetische chirurgie – echt snijden. Dat zit nu nog niet in de basisspecialisatie.” Artsen die reeds werkzaam zijn in het vakgebied hebben tot 1 juli 2022 de tijd om middels een overgangsregeling aan te tonen dat zij de kwalificaties in huis hebben die recht geeft op de erkende titel.

Gerelateerde artikelen

Trots als een pauw is cosmetisch arts KNMG, Hoofd opleidingsinstituut cosmetische geneeskunde (SOCG) en bestuurslid NVCG, Sindy Plinsinga, dat na zeven jaar intensieve inzet voor de professionalisering van cosmetische geneeskunde,…

Cosmetische geneeskunde is al jaren een veelbesproken onderwerp en sinds 1 juli 2019 een officieel erkend medische discipline. Deze recente regelgeving garandeert de kwaliteit en zorg voor de cliënt –…

De profielerkenning van cosmetische geneeskunde heeft al sinds de oprichtersvergadering van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) in 2003, grote prioriteit voor cosmetisch arts KNMG drs. Hayri Hortoglu. Hij was…

Veel mensen zien spataderen vooral als een cosmetisch probleem, maar meestal is er wel meer aan de hand en kunnen spataderen onbehandeld tot grote problemen leiden. Vroege diagnose en behandeling…

“Steunkousen en therapeutisch elastische kousen zijn niet te vergelijken. In de volksmond gebruikt men die eerste term, maar de werking is heel anders”, legt Mark Oldekamp uit. De directeur van…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.