Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, zoals niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke en/of verbale agressie. Vaak dreigen deze jongeren vanwege dit gedrag uit huis geplaatst te worden. Het doel van MST is om dit te voorkomen. Jac de Bruijn, bestuurder van Prisma, vertelt over MST-LVB.

Wat is bijzonder aan MST-LVB?

“Er zijn weinig therapieën voor licht verstandelijk beperkten (LVB) die evidence based zijn. Dit is er een die echt voor deze jongeren werkt. Kenmerkend voor MST is dat naast de inzet van ouders alle systemen rond de jongere bij de therapie worden betrokken: leeftijdsgenoten, familie, school, buurt, politie, huisarts.

De therapie vindt plaats in de directe leefomgeving van de jongere, omdat het gedrag juist aan die omgeving gekoppeld is. MST-LVB verschilt van de reguliere MST-behandeling: het netwerk is kleiner en gaat vaker om eenoudergezinnen. De ouders van jongeren met LVB hebben in hoge mate zelf ook een beperking.”

Waarin onderscheidt MST-LVB zich verder?

“De therapie is intensiever: er is vaker dagelijks contact met de ouders en de therapie duurt gemiddeld een maand langer dan de reguliere MST. Vooral de aanpassing in communicatie is belangrijk. Het gaat erom te communiceren op het niveau en mogelijkheden van de ouders en dat we uitgaan van hun kracht en mogelijkheden. Zij voeren de regie, dat is cruciaal. Maar net als bij de reguliere MST moeten jongeren thuiswonen en het uitgangspunt van de therapie is ook om dat te handhaven. De resultaten zijn zeer bemoedigend.”

Is er in de transitie van jeugdzorg aandacht voor MST-LVB?

“Veel gemeenten worstelen met deze materie. Een sterk punt aan deze behandelvorm is dat we voortdurend kunnen laten zien hoe de zaken ervoor staan. We hebben een prima dashboard waarop mensen bij gemeenten direct kunnen zien om welke aantallen het gaat en wat de resultaten zijn. Als je de investering en resultaten afzet tegen een gesloten plaatsing met alle risico’s en kosten van dien, dan heb je hier duidelijk een winstpunt.”