Mantelzorgers die zorgen voor een familielid met dementie staan onder zware druk. Een groot deel van hen heeft door deze zorgdruk last van klachten als depressiviteit en angst. Bijna 40% ontwikkelt binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen, blijkt uit onderzoek van Karlijn Joling en collega’s van het VUmc. Een deel van hen geeft aan te overwegen om zichzelf iets aan te doen of suïcidale gedachten te hebben. Het artikel is gepubliceerd in het psychiatrisch tijdschrift International Journal of Geriatric Psychiatry.

Onderzoek naar mantelzorgers van dement familielid

In het onderzoek van Joling werd twee jaar lang een groep van 192 mantelzorgers gevolgd, die de zorg hadden voor een dement familielid. Elke 3 maanden namen de onderzoekers een diagnostisch interview af, om vast te stellen of de mantelzorgers last hadden van een depressie. Bijna 40% had op tenminste één van de meetmomenten ernstige depressieve symptomen en werd verder bevraagd over suïcidale gedachten. Van hen gaf 12% (5% van de gehele groep) aan overwogen te hebben:

  • zichzelf iets aan te doen;
  • te wensen dood te zijn;
  • of suïcidale gedachten te hebben

Deze gedachten speelden meestal in het tweede jaar van zorg verlenen.

Psychologische en sociale factoren van invloed

Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren van de suïcidale gedachten van mantelzorgers beïnvloeden:

  • ernstige symptomen van depressie en angst
  • waren ongelukkiger
  • voelden zich minder goed in staat om voor hun familielid te zorgen
  • ervoeren minder regie over hun leven en minder steun van familieleden
  • ervoeren meer gezondheidsproblemen dan de mantelzorgers zonder deze gedachten

Interventies

Volgens de onderzoekers onderstreept het onderzoek de kwetsbaarheid van mantelzorgers. Voor deze groep, die langdurige zorg moeten verlenen aan hun demente familieleden, is het nodig om effectieve strategieën te ontwikkelen, om hen te ondersteunen. Hierin is het belangrijk om eerst goed vast te stellen wanneer een dergelijke interventie moet worden ingezet. Daarnaast is het van belang om de groep die het grootste risico loopt in kaart te brengen. Dit zijn de mantelzorgers met de ernstigste depressieve- en angstklachten.

Bron: VUmc