Posts van Redactie

Preventie van coronair lijden: dit zijn de mogelijkheden

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden zijn. Kunnen mensen met een verhoogd risico op het krijgen van coronair vaatlijden preventief iets doen? “Onder gezonder leven kun je veel verschillende dingen verstaan. Voldoende bewegen en sporten, gezond eten, niet roken, matig met alcohol. Als je al CHZ

Acuut coronair syndroom en de kans op de terugval

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart. Dr. Rik Hermanides, interventiecardioloog in Isala te Zwolle, legt uit wat te doen bij een terugval. Komt het vaak voor dat een patiënt een terugval heeft? “De oorzaak van Coronaire Hartziekte (CHZ) of coronair vaatlijden is de chronische ziekte atherosclerose,

Goede informatie bij coronair lijden is van groot belang

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de meest voorkomende vragen. En antwoorden. Welke vragen worden vaak gesteld na het doormaken van een event bij Coronaire Hartziekte? “Vaak wordt gevraagd hoe het ervoor staat met hart. Het antwoord op die vraag verschilt uiteraard van persoon tot persoon. Gelukkig

Kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen

Internist-endocrinoloog Lisanne van der Plas-Smans van het HagaZiekenhuis in den Haag geeft een toelichting op de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen. Een belangrijk handvat voor patiënten en zorgverleners dat veel informatie bevat over de zorg voor patiënten met een bijnieraandoening zoals bijnierschorsinsufficiëntie, Cushing of feochromocytoom. Van der Plas-Smans: De primaire doelgroepen voor de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen zijn zorgverleners en zorggebruikers. Met zorgverleners bedoel ik artsen, paramedici, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen betrokken bij de zorg

Bijnierschorsinsufficiëntie en kwaliteit van leven

Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie kunnen een verminderde kwaliteit van leven hebben. “Goede behandeling en een gezonde leefstijl zijn belangrijk om met deze aandoening om te kunnen gaan”, aldus Lisanne van der Plas-Smans, internist-endocrinoloog van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Lisanne van der Plas-Smans werkt sinds 2017 in het HagaZiekenhuis als internist-endocrinoloog. Van der Plas-Smans: “Ik studeerde in Utrecht en volgde daar ook mijn opleiding tot internist-endocrinoloog. Na mijn promotie hield ik

In de behandeling van longkanker speelt Covid-19 nu ook mee

Covid-19 heeft verstrekkende gevolgen voor de behandeling van longkanker. Dr. Judith Herder is longarts in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Zij bespreekt deze gevolgen voor arts en patiënt. Hoe ziet de zorg voor longkanker er idealiter uit als je nog maar net een diagnose hebt gekregen? “Dat is een kwestie van een stappenplan. Allereerst heb je een verdenking op longkanker, waarna je de diagnose gaat stellen. Vervolgens ga je

Het belang van shared decision making bij coronair lijden

Shared decision making tussen de cardioloog en de patiënt bij coronair lijden is, zoals bij elke aandoening, van groot belang. Rik Hermanides is interventiecardioloog in Isala te Zwolle, hij vertelt over zijn ervaringen met shared decision making. Wat houdt shared decision making kort gezegd in? “Het is belangrijk om samen, dat wil zeggen cardioloog en patiënt, in overleg te gaan. Je besluit in samenspraak welke behandeling voor de patiënt de

Leven met acuut coronair syndroom

Coronaire Hartziekte (CHZ), ofwel coronair lijden, is een chronische ziekte. Wat betekent dat voor de patiënt en hoe moet een patiënt zijn of haar leven daar goed op inrichten? Dr. Rik Hermanides is interventiecardioloog in Isala te Zwolle. Hij bespreekt hoe het leven met coronair lijden eruitziet. Hoe moet de patiënt zijn of haar leven inrichten als sprake is van chronisch coronair syndroom? “Na het doormaken van een event als

Terug naar de huisarts met coronair lijden

Na het doormaken van een event als gevolg van Coronaire Hartziekte (CHZ) of acuut coronair syndroom, gaat de patiënt na behandeling terug naar de eerstelijnszorg. Hoe ziet die overdracht van de specialist naar de huisarts eruit? Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala) bespreekt dit proces. Hoe vindt de overdracht naar de huisarts plaats in het geval van coronair vaatlijden? “Dat gebeurt met een schriftelijke ontslagbrief, met de patiëntgegevens, reden van opname,

Coronair lijden: na het ziekenhuis en wat de patiënt zelf kan doen

Na behandeling van coronair vaatlijden in het ziekenhuis is het nog niet over voor de patiënt. Het gaat immers om een chronische vaatziekte, die een bepaalde leefstijl vraagt. Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG in Groningen vertelt hoe het proces er na ontslag uit het ziekenhuis uitziet. Welke adviezen en tips geeft u patiënten mee bij ontslag uit het ziekenhuis? “Het is vooral belangrijk dat patiënten zich gaan houden