Bij een herseninfarct wordt een slagader in de hersenen afgesloten door een bloedprop. Daardoor krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Denk aan een verlamming of moeilijkheden met spreken, afhankelijk van waar in de hersenen dit plaatsvindt.

Neuroloog Diederik Dippel van het Erasmus MC legt uit: “Het is heel acuut en kan dramatisch aflopen. Dit is het meest voorkomende type CVA, zo’n 80 procent. Absoluut gaat het om meer dan 32.000 mensen per jaar, alleen al in Nederland.” Het is van belang dat er snel wordt ingegrepen bij een herseninfarct.

Verbeterde behandeling

De behandeling van het herseninfarct is de laatste twintig jaar ingrijpend verbeterd. Dippel: “Het is zaak de patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen. We hebben medicijnen om mensen bij een herseninfarct direct te behandelen, een stolseloplossend middel. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter. Het liefst binnen viereneenhalf uur na het begin van de verschijnselen. Maar als je het binnen een uur behandelt, herstelt zelfs één op de drie patiënten. Dat is veel.”

Na deze acute behandeling is het belangrijk om herhaling te voorkomen, door de oorzaak op te sporen en weg te nemen. In onder andere de Verenigde Staten en Duitsland worden afgesloten slagaders ook behandeld met hele dunne katheters, die het probleem ter plekke kunnen bestrijden. Dippel bestempelt het als veelbelovend, maar deze behandeling heeft ook nadelen. Hij vindt daarom ook dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan voordat deze behandeling routine kan worden. Nederland loopt nu bij dit onderzoek voorop. Het MR Clean-onderzoek dat in 14 ziekenhuizen in Nederland loopt, is een samenwerking van het AMC, het Erasmus MC en het Maastricht UMC+.

Snel de symptomen van een herseninfarct herkennen

Op de Spoedeisende Hulp is het belangrijk om een herseninfarct snel te herkennen. Symptomen zijn onder andere een scheef hangende mond, verlammingsverschijnselen aan armen of benen en hoe goed iemand nog uit zijn woorden komt. Als een van de verschijnselen zich voordoet, is het goed direct 112 te bellen. Dippel: “We zijn nog niet zo ver dat ambulancepersoneel vast kan beginnen met de behandeling, omdat ook sprake kan zijn van een hersenbloeding en dan moet je juist geen antistollingsmiddel toedienen. Wel staan in veel ziekenhuizen speciale teams paraat om een patiënt direct te onderzoeken en de juiste behandeling te starten. Daarbij hanteren we een kwaliteitseis in de vorm van de zogenoemde door-to-needle-tijd van maximaal een uur.”