COPD

Meer aandacht nodig voor overgewicht bij COPD

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie voorgeschreven dan COPD-patiënten met een normaal gewicht. Voor deze patiënten zou meer aandacht voor een gezond gewicht gewenst zijn, vinden onderzoekers van het NIVEL. Overgewicht Patiënten met een milde vorm van COPD zijn meestal onder behandeling van de huisarts. Onderzoek

Het is een kwestie van de herfst

Elk najaar kampen ziekenhuizen met een piek in de opname van longpatiënten. Griepvirussen en de omslag in het weer zorgen voor meer luchtweginfecties bij vatbare patiënten. Voorspelbaar, maar toch lastig in te vullen. We vroegen longarts Geertjan Wesseling van het MUMC naar het hoe en waarom. Je kunt de klok er haast op gelijk zetten: als de herfst aanbreekt, lopen de ziekenhuizen weer vol met mensen met luchtweginfecties en longontsteking.

Wandelen in vervuilde straten heeft mogelijk slechts minimale voordelen

Een lange wandeling in een drukke, vervuilde winkelstraat brengt slechts verwaarloosbare gezondheidseffecten met zich mee. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift The Lancet. Oxford Street en Hyde Park Aan de studie namen 119 60-plussers deel die werden onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep bestond uit gezonde deelnemers, de tweede uit degenen met een hartziekte en de derde werd gevormd door de mensen met COPD. Alle

Ook ontstekingseiwit gevonden in longen ex-rokers

Het eiwit fstl1, een bekend ontstekingseiwit bij reuma, is ook bij COPD-patiënten verhoogd in de longen aanwezig. De productie van dit eiwit in de longen wordt aangezet door roken en speelt een rol bij ontsteking en slecht weefselherstel bij COPD. Dat concludeert Navessa Padma Tania in haar proefschrift over de rol van fstl1 bij COPD. Zij laat zien dat niet alleen patiënten met COPD, maar ook gezonde rokers en ex-rokers

Onnodig antibioticagebruik bij longaanval

Antibiotica worden geregeld voorgeschreven bij een longaanval, de plotselinge benauwdheid waarmee veel COPD-patiënten te maken hebben. Maar antibiotica hebben daarbij geen effect, zo blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. “Bij mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden is er dus geen reden om antibiotica te geven. Het is belangrijk om onnodig antibioticagebruik te voorkomen om resistentie tegen te gaan”, aldus onderzoekster Patricia

Co-morbiditeit bij hartfalen en COPD

Gezien de overlap in risicofactoren (roken, weinig bewegen en veroudering) komen hartfalen en de chronische longziekte COPD vaak gezamenlijk voor. Omdat de symptomen (kortademigheid, vermoeidheid) vaak overeenkomstig zijn, is het onderscheid in de praktijk lastig. De veelvoorkomende co-morbiditeit van deze ziekten blijft vaak onopgemerkt. Om diagnostiek en behandeling van hartfalen en COPD te verbeteren, is nauwere samenwerking tussen huisarts, longarts en cardioloog nodig. E-health kan worden ingezet voor monitoring, coaching

Fysiotherapie voorkomt longaanvallen bij COPD

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste interventie bij COPD. Met geprotocolleerde fysiotherapie wordt gericht gewerkt aan de conditie en kan voorkomen of uitgesteld worden dat patiënten met COPD longaanvallen krijgen en daarmee verder functieverlies lijden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van klinisch epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Emmylou Beekman van het Maastricht UMC+. Wat is COPD? Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een ernstige, chronische longaandoening die wereldwijd ongeveer 65 miljoen mensen treft.

Patiëntenverhaal COPD

Vic (73) kreeg 8 jaar geleden de diagnose COPD. Inmiddels heeft hij een duidelijk stramien: een gezonde levensstijl en zo veel mogelijk beweging bevorderen zijn situatie. Wat waren je eerste klachten? “Mijn vrouw zei me dat ze ’s nachts wakker werd van mijn piepende krakende ademhaling. Op 16 november 2005 hoorde ik Prof dr. Janssens in een radio-uitzending praten over die symptomen. Voor mij het sein om meteen te stoppen

Revalidatie van levensbelang

Hoewel vrijwel iedereen ervan overtuigd is dat hart- en longrevalidatie letterlijk van levensbelang kan zijn, maakt dit traject niet altijd deel uit van het standaard behandelplan. En dat is vreemd, stellen deskundigen. De toekomstige besparingen wegen volgens hen ruim op tegen de meerkosten van de revalidatie. Bovendien is sprake van een aanzienlijke gezondheidswinst. Bij COPD is longrevalidatie onderdeel van het behandelplan en ook na een hartinfarct krijgen veel patiënten revalidatie

Ziektelastmeter COPD verbetert kwaliteit van leven

De Ziektelastmeter voor COPD-patiënten, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+, zorgt voor een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en vooral voor een hogere kwaliteit van leven. De resultaten van de tool zijn onlangs gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijk tijdschrift British Medical Journal Open. Long Alliantie Nederland (LAN) wil de Ziektelastmeter nu landelijk gaan invoeren. Wat doet de Ziektelastmeter? Het is bekend dat roken één van de voornaamste