Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Ogen

Toezien op een goede ooggezondheid begint bij de jeugd

Nederland kent steeds meer kinderen waarvan de ooggezondheid te wensen over laat. Met name op het gebied van bijziendheid gaan de ogen van kinderen met sprongen achteruit. Dit baart experts zorgen, zeker omdat dit grotendeels te voorkomen is. Wanneer kinderen nog jong zijn, wordt de basis gelegd voor de gezondheid van hun ogen op latere leeftijd, vertelt Edith Mulder, directeur van het Oogfonds. Onderzoek toont aan dat bij steeds meer

Dunnere netvliezen vroegtijdig signaal cognitieve achteruitgang

UCL-wetenschappers beweren dat dunner wordende netvliezen een eerste teken zijn van cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. “Het is voor het eerst dat een studie dit heeft aangetoond en de resultaten kunnen van nut zijn in het onderzoek naar dementie”, aldus professor Paul Foster (University College London Institute of Ophthalmology). Optische coherentietomografie De wetenschappers onderzochten gegevens van 32.000 personen tussen 40 en 69 jaar. Allen hadden tussen 2006 en 2010 een

Sinaasappels verlagen mogelijk risico op maculadegeneratie

Minstens één sinaasappel per dag vermindert mogelijk het risico op maculadegeneratie (MD). Dit is een oogaandoening die zich vaak op latere leeftijd ontwikkelt. Ongeveer een op de zeven boven de 55 lijdt aan een vorm van MD. 60% minder kans op leeftijdsgebonden maculadegeneratie Onderzoekers van de Westmead Institute for Medical Research interviewden meer dan 2000 Australische volwassenen van boven de 50 en volgden hen gedurende een periode van 15 jaar.

‘Mirthe heeft echt vreugde in haar leven’

Hoe ziet je leven eruit als je kind ernstig meervoudig gehandicapt is, en men niet weet hoe dat kan? Sarah Groen (30) vertelt over de zeldzame ziekte van haar dochter Mirthe (6)”: de zoektocht naar een diagnose, de pogingen om met haar dochter te communiceren, en haar hoop voor de toekomst. Mirthe is vrijwel doof en praktisch blind. Verschil in licht neemt ze wel waar. Cognitief zit ze op het

‘Het huishouden voer je niet meer vanzelfsprekend uit’

Het hebben van een visuele beperking heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de patiënt. Niet alleen omdat diegene slecht of helemaal niet kan zien, maar ook omdat er vaak additionele problemen bijkomen. Goede begeleiding is daarom essentieel, en multidisciplinaire zorg en continuïteit spelen daarbij een hoofdrol. ‘Alles duurt langer’ Claudia Sebregts heeft een oogaandoening en vertelt dat haar visuele beperking haar in veel dingen belemmert. Ze heeft

Hoe om te gaan met hoogcomplexe visuele problemen

Mensen met de ziekte van Parkinson of MS ontwikkelen vaak ook visuele problemen. Dit maakt de zorg voor deze mensen een stuk complexer. Hoe kan men deze zorg verbeteren? Joost Heutink, directeur Kennis, Expertise en Innovatie bij Koninklijke Visio, vertelt hoe specialistische kennis en expertise over visuele klachten daarbij kunnen helpen. Wat maakt zorg voor mensen met een visuele beperking complex? “Visuele problemen staan niet altijd op zichzelf. Zo kan

Slimme strategieën voor complexe beperkingen

Wanneer er sprake is van meerdere beperkingen, zijn de mogelijkheden voor compensatie vaker beperkt. Ergotherapeut Marie-Louise Kamps van Koninklijke Visio behandelt voornamelijk cliënten die door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) last hebben van visuele beperkingen. Zij vertelt hoe men strategieën kan toepassen om met meerdere beperkingen om te gaan. Met welke problemen hebben cliënten met NAH en visuele beperkingen voornamelijk te maken? “Het is erg lastig om van één algemene cliënt te

Pupilgrootte gesprekspartner speelt rol bij vertrouwen

Bij oogcontact heeft men de neiging om de grootte van elkaars pupillen te spiegelen. Dit spiegelen is een sociaal mechanisme dat samenhangt met het vertrouwen in gesprekspartners, zo blijkt uit onderzoek van psychologen van de Universiteit Leiden. Spiegelen van pupilgrootte Mensen trekken vaak conclusies over de mentale toestand van anderen; wat de ander gelooft, hoe hij of zij zich voelt, en of ze wel of niet te vertrouwen zijn. De

Hulp voor kinderen met visuele beperkingen

Zeldzame oogaandoeningen bij kinderen kunnen veel angst en onzekerheid opleveren voor de ouders. Zal mijn kind blind worden? En hoe kan mijn kind het beste leven met deze beperking? Oogarts Mies van Genderen, werkzaam op de afdeling Diagnostiek Visuele Aandoeningen van Bartiméus en als hoogleraar verbonden aan het UMCU, vertelt hoe kinderen met slechtziendheid geholpen kunnen worden. Hoe zeldzaam is slechtziendheid bij kinderen? “Bij kinderen zijn oogaandoeningen die leiden tot

Bijzondere doelgroep vereist specialistische kennis

Een klein deel van de mensen met visuele beperkingen heeft ook bijkomende problemen, bijvoorbeeld psychiatrisch of psychosociaal van aard. Deze combinatie van beperkingen maakt het leven vaak complex en vraagt om specifieke deskundigheid en ervaring. Monique Beukers (bestuurder) en Peter Verstraten (programmamanager Expertise, Innovatie en Kennis) van de Robert Coppes Stichting vertellen over deze bijzondere doelgroep. Waarom is de groep mensen met visuele beperkingen en bijkomende problematiek bijzonder? Beukers: “Deze