De wondzorg in Nederland kampt op dit moment met een groot probleem: het is te versnipperd. Versnipperd tussen de huisarts en thuiszorg aan de ene kant en het ziekenhuis aan de andere. Maar ook binnen het ziekenhuis ontbreekt een goede coördinatie. Wonden genezen hierdoor minder snel en goed.

De patiënt is de dupe

Als de keten van zorg niet goed op elkaar is afgestemd, verloopt de wondgenezing niet naar wens. Hierdoor lijdt het comfort van de patiënt eronder. Nog altijd komt het voor dat patiënten geen adequate wondzorg krijgen zodra ze uit het ziekenhuis ontslagen worden. Het gevolg is dat ze terugkeren bij de medisch specialist met een wond die er slechter aan toe is dan voorheen.

Goede afstemming van wondzorg in de praktijk

In de regio Zwolle is de afstemming inmiddels goed geregeld tussen diverse zorgverleners die met wondzorg te maken hebben. Vaatchirurg Jacques Oskam van de Isala Kliniek licht toe dat de gespecialiseerde thuiszorg werkt als een zelfsturend team: “Zodra een huisarts een patiënt verwijst met een wond, word ik erbij gehaald om de wond te beoordelen. Na diagnose en behandelplan gaat de gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundige aan de slag. Alle handelingen leggen we zodanig vast dat alle zorgverleners zijn aangesloten op de informatie: huisarts, medisch specialist en geneeskundige.” Als de wond niet naar verwachting geneest, treedt er een alert in werking. De medisch specialist bepaalt dan de vervolgstappen aan de hand van een foto.

Het belang van een protocol wondzorg

Ook binnen het ziekenhuis is het bewezen protocol voor wondzorg niet gelijk. Vaatchirurg Robbert Meerwaldt van Medisch Spectrum Twente onderschrijft het belang hiervan: “Standaardisatie van wondzorg is belangrijk, zodat wonden het beste en snelste genezen. Wij zetten nu technieken in waarbij de medisch specialist kan meekijken met het verzorgen van de wond door de verpleegkundige in de thuissituatie. Daardoor hoeft deze patiënt niet meer steeds naar mijn spreekuur te komen.” Een bijkomend voordeel is dat de verpleegkundige direct leert hoe de wond het best verzorgd kan worden.