“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar waar staan we nu en wat gebeurt er? Wie hebben we binnen het team om het probleem klein te houden of lost het probleem zich eigenlijk vanzelf weer op?”, vertelt Irene Lucas, sinds een half jaar teamcoach bij Doenersdreef. Ze miste iets in haar werk voor grote zorginstantie. Juist dat wat ze miste vond ze bij Doenersdreef: een platte organisatie die een ovaal geheel vormt om samen iets neer te zetten.

Circulaire visie

Na een jarenlange zoektocht naar de beste manier van werken voor de jongeren en hun coaches, is Doenersdreef uitgekomen bij circulair werken. “Als je googelt op de term kom je vooral terecht bij verhalen over recycling of in de economische hoek. Volgens mij is het nog niet zo bekend in de zorg. Hier zijn we ook nog bezig een slag te maken in onze dagelijkse aanpak. Die oplossingsgerichte gedachte los te laten, is soms best lastig. Laatst was er bijvoorbeeld een collega ziek. Als je gebeld wordt als teamcoach, is vaak je eerste reactie om rond te gaan bellen om die dienst in te vullen met een vervangende collega (lineair denken). Uiteindelijk is de gedragsdeskundige die normaal geen dienst draait daar gaan zitten en de is de klusjesman aanwezig geweest om tevens te functioneren als aanspreekpunt. Zo hebben ze een hele goede dag gehad met elkaar zonder dat die dienst is ingevuld. Door circulair te denken laten we het idee los dat er een gat is dat opgevuld moet worden en geven we op een andere manier invulling aan de vraag.”

Betrokkenheid

“Ook jongeren zelf worden betrokken bij ons ecosysteem. We zetten het netwerk van de jongeren in om onze mini-samenleving optimaal te laten bloeien. Zo spelen ouders die graag betrokken willen zijn een mooie rol. We zorgen voor een cirkel waar je allemaal wat aan elkaar hebt.” Bij de circulaire visie hoort ook het openstaan voor wat de dag brengt en wat de jongeren die dag vragen. “We plannen zo weinig mogelijk in zodat we echt beschikbaar en bereikbaar zijn voor de jongeren en wat er op dat moment speelt. Voor jongeren is het misschien een vrij abstract idee, maar de gevolgen in de praktijk ervaren zij ook zeker als positief.” Eén van de jongere heeft het vooral ervaren bij het vinden van een baan waarbij het netwerk van Doenersdreef heel erg van waarde bleek. “We willen vooral een idee van saamhorigheid creëren. Op het moment dat de jongeren zich veilig gezien en gehoord voelen, krijgen zij de kans om zich te ontwikkelen. Elke dag maken we stappen om dichterbij dat ideaal te komen.”