Blijf op de hoogte

Longembolie en CTEPH (video)

0:00
0:00

In dit video-interview praten Dr. P. Symersky en Prof. Dr. A. Vonk Noordegraaf over de oorzaken, risico’s en behandeling van CTEPH. Ook komt de toegevoegde waarde van het VUmc aan bod.

Video transcriptie

[Dr. P. Symersky]
Longembolie is het verschepen van stolsel uit een ader, bijvoorbeeld uit het been, naar de longen waar het vervolgens vastloopt in de kleine aders in de longen.

[Prof. Dr. A. Vonk Noordegraaf]
Als zo’n stolsel acuut loslaat uit de benen, worden mensen benauwd, kortademig, kunnen minder ver lopen en hebben vaak ook pijn op de borst. Soms laat zo’n stolsel in stukjes los, dan zijn die klachten veel geleidelijker.

Wat is CTEPH en hoe ontstaat het?

Bij ongeveer 5% van de patiënten na een acute longembolie blijven de stolsels in de longslagaders zitten en geven dan ook een verandering van de longvatwand die geleidelijk aan dikker wordt. En hierdoor ontstaat er dan een hoge bloeddruk in de longslagader. Dat heet dus Chronische Tromboembolische Pulmonale Hypertensie, daar staat die afkorting voor. En die leidt dus tot een verdere toename van klachten. Dat kan zelfs tot zo’n tien à twintig jaar na zo’n acute longembolie optreden.

[Dr. P. Symersky]
Uiteindelijk veroorzaakt de hoge bloeddruk in de longslagader, dus de pulmonale hypertensie, hartfalen. En dat betekent dat de rechterhartkamer het steeds moeilijker krijgt om het bloed door de longen heen te pompen. Vervolgens kan het verergering van de benauwdheid geven, gewichtstoename en zelfs tot overlijden leiden.

Wie vormen de risicogroep?

[Prof. Dr. A. Vonk Noordegraaf]
Risico’s zijn eigenlijk alle patiënten die een longembolie gehad hebben en die klachten blijven houden. Niet altijd weet de patiënt dat die een acute longembolie gehad heeft, lijkt dat bij diagnosestelling Chronisch Tromboembolische Pulmonale Hypertensie dertig procent van de mensen niet kunnen aanwijzen wanneer die periode geweest is. En daarnaast is er een risico als de diagnose acute longembolie laat gesteld is of er een hele grote longembolie heeft plaatsgevonden. CTEPH wordt gediagnosticeerd middels een echo van het hart waarmee je de hoge bloeddruk in de longslagader vaststelt en daarnaast scant, plaatjes die de stolsels in de longslagader aantonen.

Hoe wordt CTEPH behandeld?

[Dr. P. Symersky]
CTEPH is primair te behandelen door een operatie waarbij de oude stolsels uit de longen kunnen worden weggehaald. Bij een aantal patiënten blijft er pulmonale hypertensie bestaan of is de operatie gewoon niet mogelijk vanwege andere redenen. In die gevallen kunnen patiënten met medicatie worden behandeld.

Wat is hierbij de toegevoegde waarde van het VUmc?

[Dr. P. Symersky]
Het VUmc is het enige academische centrum waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd die deze patiënten kunnen behandelen. Dit betekent dat er chirurgische behandeling is, dat er medicamenteuze oplossingen zijn en dat het hele scala aan aandoeningen ook bekend is bij de dokters die rondlopen.

Gerelateerde artikelen

Tu Anh Guldemont had nog nooit van pulmonale hypertensie gehoord. Totdat de ziekte bij haar werd vastgesteld. Zelf dacht ze aan astma, maar tijdens een vakantie kreeg ze last van…

Bij Pulmonale Hypertensie (PH) is sprake van verhoogde druk in de longslagader. PH kan verschillende oorzaken hebben en is in veel gevallen fataal. De prognose voor Pulmonale Hypertensie is vaak…

Een bijzondere vorm van verhoogde bloeddruk in de longslagaders is CTEPH. De oorzaak is direct aan te wijzen en de ziekte is soms te genezen door een operatie. CTEPH operatie…

In Westerse landen komt longembolie relatief veel voor: per 1000 inwoners krijgen 1 à 2 mensen jaarlijks met longembolie te maken. Meestal is het lichaam zelf in staat de stolsels…

CTEPH is een vorm van pulmonale hypertensie. De bloeddruk in de longslagaders wordt vergroot door stolsels en vaatveranderingen. Een doorgemaakte trombo embolie of longembolie kan de oorzaak zijn. Er zijn…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.