Blijf op de hoogte

Ernst psoriasis verhoogt risico op diabetes type 2

Het is oppassen geblazen voor psoriasispatiënten. Uit een nieuw grootschalig onderzoek blijkt dat ze een verhoogd risico hebben op diabetes type 2, waarbij de ernst van de ziekte bepalend lijkt voor het risico dat iemand loopt. Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Academy of Dermatology.

Eerder werd de huidziekte in verband gebracht met diabetes type 2. Deense onderzoekers constateerden toen dat mensen met de ziekte meer dan 50 procent kans hadden op psoriasis.

 
 

Aanzienlijk risico op diabetes type 2

De onderzoeksgroep bekeek gegevens van ruim 85.000 volwassenen, waarvan zo’n 8.000 psoriasispatiënten. Ze stelden vast dat bij 2 procent of minder psoriasisplekken het risico op diabetes 21 procent is in vergelijking met mensen zonder psoriasis. Bij meer dan 10 procent van het lichaam met plekken is dit 64 procent of hoger. “Naarmate men 10 procent meer plekken heeft, stijgt het risico met 20 procent. Dat houdt in dat bij 20 procent de kans op diabetes bijna 84 procent is”, aldus de onderzoekers. Volgens hen maakt dit het risico op diabetes type 2 aanzienlijk.

Om een inschatting te maken van de nieuwe gevallen van diabetes, die elk jaar erbij komen, koppelden ze de statistieken aan het wereldwijde aantal mensen met psoriasis. Het aantal zou per jaar uitkomen op 125.650 nieuwe gevallen.

Verband psoriasis en diabetes

Onderzoeker Joel Gelfand (University of Pennsylvania) geeft de volgende verklaring voor het resultaat: “Het is bekend dat de vorm van ontsteking die zich voortdoet bij psoriasis kan leiden tot insulineresistentie. Daarnaast is bij psoriasis en diabetes een vergelijkbaar genetische component zichtbaar. Dit vormt de biologische basis voor het verband dat we hebben gevonden.”

Psoriasis verhoogt sterftekans
Lees ook: verhoogt psoriasis de kans op vroegtijdig overlijden?

Hoewel eerdere studies het verband tussen beide ziekten aantoonden, is er nu voor het eerst specifiek gekeken naar de mate van ernst (psoriasis) en het risico op diabetes. Hiermee zijn er sterke aanwijzingen voor een causale relatie tussen beiden. Gelfand benadrukt weliswaar dat de studie alleen een associatie laat zien. Bewijs voor een directe relatie blijft vooralsnog uit.

Regelmatige screening psoriasispatiënten

Op basis van de resultaten willen de onderzoekers wel meegeven dat mensen met psoriasis zich regelmatig laten screenen. Hierbij is het belangrijk om goed vast te stellen hoe ernstig de huidziekte het lichaam beïnvloedt. Gelfand voegt hieraan toe dat psoriasispatiënten wellicht mee genomen moeten worden in de groep van patiënten die preventief worden gescreend op vaatziekten.

Gerelateerde artikelen

Diabetes kent twee typen. Diabetes type 1 en type 2. Tegen diabetes type 1 is helaas nog niets te doen, behalve insuline spuiten en ervoor zorgen dat je regelmatig en…

De verschillen tussen mannen en vrouwen met type 2 diabetes (suikerziekte) blijken al in het voorstadium van de aandoening (prediabetes) te bestaan. Vergeleken met seksegenoten met een gezonde bloedsuikerwaarde, zijn…

Zelfs fitte mensen lijken gezondheidsrisico’s te lopen bij veel zitten. Ook bij hen is er een relatie tussen sedentair gedrag (veel zitten) en diabetes type 2. Die relatie was al…

Door van de dag de nacht te maken en omgekeerd, bijvoorbeeld door werk in ploegendiensten, zorgt voor een verstoorde bloedsuikerhuishouding. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben dat voor het eerst…

Onder meer met levensstijlprogramma’s en waarschuwingen tegen obesitas en te weinig beweging gaat tegenwoordig voor het grote publiek veel aandacht uit naar diabetes type 2. Terwijl een evenredig deel met…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.