Slecht nieuws voor mensen met een hevige vorm van psoriasis. Onderzoekers van de University of Pennsylvania hebben namelijk aangetoond dat volwassenen bij wie de aandoening ten minste 10 procent van het lichaam bedekt, twee keer meer risico lopen op een vroegtijdige dood dan mensen zonder de huidziekte.

Het onderzoek is recent gepubliceerd in de Journal of Investigative Dermatology.

Risico’s van psoriasis

Eerdere studies hadden al aangetoond dat mensen met psoriasis een grotere kans hebben om andere aandoeningen te ontwikkelingen, zoals kanker, depressie, diabetes en leverziekten.

Voor het nieuwe onderzoek wilden de wetenschappers zich richten op het verband tussen de aandoening en iemands sterfterisico.

Mate van psoriasis

Voor de studie analyseerde het team informatie uit een Engelse database. Deze bevatte gegevens van 8.760 mensen met psoriasis en 87.600 mensen zonder de ziekte.

Vervolgens stuurden ze vragenlijsten naar de arts van elke patiënt, om te bepalen in hoeverre hun lichaam geïnfecteerd was met de ziekte. De deelnemers werden op basis hiervan opgedeeld in groepen, afhankelijk van de zwaarte van de aandoening. Psoriasis werd als heftig beschouwd wanneer de ziekte meer dan 10 procent van het lichaamsoppervlak bedekte.

Erna bekeken de onderzoekers vier jaar lang het aantal sterftegevallen per 1.000 persoonsjaren. Met persoonsjaren wordt een maat bedoeld die het aantal deelnemers combineert met de periode dat zij deelnamen aan de studie.

Persoonsjaren uitrekenen

Persoonsjaren worden als volgt berekend. Wanneer er 8.760 patiënten gedurende vier jaar deelnamen aan het onderzoek, zou de studie 35.040 persoonsjaren omvatten (4 x 8.760). Dit cijfer kan worden gedeeld door het aantal patiënten dat vroegtijdig is overleden. Wanneer bijvoorbeeld 200 van de personen waren gestorven, zou dat gelijkstaan aan 1 sterftegeval voor elke 175 persoonsjaren in de studie (35.040:200)

Sterftekans verdubbeld

Uiteindelijk werd ontdekt dat er 3.24 sterftegevallen waren per 1.000 persoonsjaren onder de deelnemers zonder psoriasis. Bij patiënten die daarentegen een hevige vorm van de ziekte hadden, waren er 6.39 sterftegevallen per 1.000 persoonsjaren te zien. Het risico op een vroegtijdige dood was dus haast verdubbeld.

Precieze oorzaak

De wetenschappers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om de precieze oorzaak van de vroegtijdige sterftegevallen te bepalen. Maar in de tussentijd laat hun studie zien dat de ernst van de ziekte een belangrijke aanwijzing vormt voor iemands algehele gezondheid.

Hoe ontstaat psoriasis?

Psoriasis is een auto-immuunziekte die ontstaat door een abnormaal hoge productie van huidcellen. De cellen stapelen zich op, wat een dikke, droge en schilferige huid als gevolg heeft.

Meestal is de ziekte te zien op de ellebogen, knieën, onderrug, schedel, handen en voeten. Maar psoriasis kan ook andere delen van het lichaam infecteren, zoals vingernagels.