Blijf op de hoogte

Wat je als patiënt kunt doen om goed met medicatie voor etalagebenen om te gaan

Weten mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) goed hoe zij preventief met hun ziekte en medicatie om moeten gaan? Huisartsen en vaatchirurgen vragen zich dat af. En vaak is er een groot verschil tussen ‘weten’ en ‘doen’.

Huisarts Mirthe Bakker ziet dat er toch nog veel onwetendheid is bij mensen die de diagnose Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) hebben gekregen. “Ze weten vaak niet wat goed voor hen is en waarmee ze goed doen voor hun lichaam. Mijn ervaring is dat als ze de kennis en ervaring hebben, ze veel meer bereid zijn om iets aan hun gezondheid te doen.” Veel patiënten hebben moeite met het goed en trouw innemen van medicijnen die preventief werken. Collega Mehrzad Nasseri onderschrijft dat. Hij ziet dat mensen met de diagnose perifeer vaatlijden vaak niet goed weten hoe ze preventief met hun ziekte en medicatie om moeten gaan. “Dat vraagt dus om veel sturing vanuit de huisarts en vaatchirurg.”

Leefstijl aanpassen en medicatie goed innemen

Vaatchirurg Michiel Warlé legt mensen die kampen met klachten van etalagebenen uit dat roken slecht is en dat het loont om een gezonde leefstijl aan te hangen. “Maar dan verwacht ik verder wel dat deze mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dat blijkt vaak lastig. Ze weten dat roken niet goed is, maar ermee stoppen is moeilijk. Met alle gevolgen van dien.” Dr. Warlé ervaart ook mensen met perifeer vaatlijden die al eens door hem zijn geopereerd, toch vaak blijven volharden in een ongezonde leefstijl en het niet goed en tijdig innemen van medicatie.

Hulp bij de aanpak van perifeer vaatlijden

Perifeer Arterieel Vaatlijden is een chronische ziekte en dat vraagt van huisartsen dan ook om een voortdurende begeleiding. In de eerste lijn is daarvoor de ketenzorg opgezet. “Mensen met etalagebenen komen in principe minstens één maal per jaar naar de praktijk, naar de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts), die de patiënt in kwestie kan motiveren om een gezonde leefstijl aan te nemen en goed met de medicatie om te gaan”, vertelt huisarts Mireille ter Berg. “Therapietrouw, dus het goed en regelmatig innemen van de medicatie, is voor veel patiënten een lastig onderwerp, maar o zo belangrijk. Het is primair de taak van huisartsen om de patiënt daarbij te ondersteunen. Zoals gezegd, er zijn mensen die dat lastig vinden, maar gelukkig zijn er ook successen te vieren.” “Als huisartsen kunnen we er bovenop zitten en blijven motiveren”, aldus huisarts Mirthe Bakker.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer.

PP-XAR-NL-0532-1

Gerelateerde artikelen

Etalagebenen kenmerken zich onder andere door een stekende krampende pijn in één of beide benen tijdens het lopen, of vermoeidheid of een ‘doof’ gevoel. Door even te rusten (bijvoorbeeld door in de etalage van winkels te kijken) verdwijnt deze pijn weer, vandaar de term ‘etalagebenen’. Met looptraining onder supervisie van een gecertificeerde fysiotherapeut kan de patiënt de aandoening zelf gunstig beïnvloeden.2 In dit artikel vertellen we meer over looptraining als onderdeel van de therapie tegen etalagebenen of claudicatio intermittens, zoals de medische term is.

Een vaatchirurg heeft verschillende mogelijkheden met medicatie voor, tijdens en na een operatie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden. Daarnaast zijn onlangs wetenschappelijke studies afgerond naar de werking van een antistollingsmiddel in combinatie met een bloedplaatjesremmer. Vaatchirurg dr. Michiel Warlé geeft een toelichting.

Voor veel chronische aandoeningen geldt dat therapietrouw essentieel is. Therapietrouw wil zeggen dat de patiënt zijn of haar behandeling uitvoert zoals dat met de behandelaar is afgesproken. Door een goede therapietrouw heeft een patiënt de grootste kans dat het gewenste effect van de behandeling, zoals verbetering van de gezondheid van patiënt en/of vermindering van het risico op complicaties en uitbreiding van de ziekte, wordt gehaald. Het succes van de behandeling is dus mede afhankelijk van de mate van therapietrouw. Dat geldt ook voor mensen met etalagebenen, in de medische wereld claudicatio intermittens genoemd.

Etalagebenen
Corona en etalagebenen

Wat is de impact van de coronapandemie op patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)? Stellen mensen met etalagebenen een bezoek aan de huisarts en/of vaatchirurg uit? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van?

Om met een arts te bespreken welke medicatie passend is, is het voor mensen met etalagebenen of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) aan te raden zich goed te informeren. Maar de medicatie voor antistolling (in de volksmond bloedverdunners genoemd) is best ingewikkeld.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.