Blijf op de hoogte

Goede informatie over perifeer vaatlijden voor patiënten nodig

Om met een arts te bespreken welke medicatie passend is, is het voor mensen met etalagebenen of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) aan te raden zich goed te informeren. Maar de medicatie voor antistolling (in de volksmond bloedverdunners genoemd) is best ingewikkeld.

“De informatie over medicatie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden komt bij uitstek bij de huisarts of de POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts)”, vindt huisarts Mehrzad Nasseri. “De huisarts is in dit geval de spin in het web.” In het kader van shared decision making, waarbij arts en patiënt sámen bespreken wat de te volgen behandeling is, is het natuurlijk wel goed dat de patiënt zo goed mogelijk geïnformeerd is. Collega huisarts Mireille ten Berg: “De vraag om informatie komt vaak bij ons terecht en daar kunnen we ook prima antwoord op geven. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huisarts en POH. Maar antistolling is ook voor veel huisartsen een ingewikkeld medicament; er zijn veel ontwikkelingen. Dat maakt het lastig om het goed te bespreken.”

Informatie van de vaatchirurg over etalagebenen

De huisarts en POH zijn prima informatiebronnen. De vaatchirurg geeft vaak informatie met een iets andere insteek, met als reden dat de vaatchirurg nu eenmaal op een ander moment van de aandoening om de hoek komt kijken. Vaatchirurg Michiel Warlé: “Als ik medicatie aanpas, vermeerder of juist verminder, dan geef ik daarbij een uitgebreide uitleg. Als het om antistollingsmedicatie gaat, is het belangrijk dat mensen dat goed begrijpen.” De vaatchirurg heeft het vaak niet meer over het starten van medicatie om te voorkomen dat een bepaalde gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. De informatie die ik geef gaat om medicatie om te zorgen dat een stent of bypass openblijft voor doorstroming van het bloed. Of om een verdere progressie van de ziekte te voorkomen. Dat is een iets andere insteek van informatie dan die van de huisarts.”

Therapietrouw en bijwerkingen van medicijnen bij etalagebenen

Welke informatie is belangrijk voor de patiënt? Mehrzad Nasseri hierover: “Het is goed om te benadrukken dat therapietrouw heel belangrijk is. Verder vertel ik over mogelijke bijwerkingen. Deze zaken moeten steeds gecontroleerd worden. De therapietrouw is en blijft een lastig punt, je moet het blijven herhalen.”

Etalagebenen: blijven bespreken

“Het is belangrijk dat iemand met Perifeer Arterieel Vaatlijden informatie over de medicatie met de huisarts kan bespreken”, aldus huisarts Mirthe Bakker. We houden contact over de werking en hoe het bevalt. Op die manier houd je als huisarts ook een vinger aan de pols. Shared decision making is prima, maar als het om antistolling gaat, moet de huisarts daarvoor vaak wel het initiatief nemen.” De relatie met de huisarts is eveneens een factor van belang. Een goede relatie zorgt voor een goede informatievoorziening en daarmee een betere therapietrouw, wat weer belangrijk is voor een positief verloop van het perifeer vaatlijden.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer.

PP-XAR-NL-0532-1

Gerelateerde artikelen

Etalagebenen kenmerken zich onder andere door een stekende krampende pijn in één of beide benen tijdens het lopen, of vermoeidheid of een ‘doof’ gevoel. Door even te rusten (bijvoorbeeld door in de etalage van winkels te kijken) verdwijnt deze pijn weer, vandaar de term ‘etalagebenen’. Met looptraining onder supervisie van een gecertificeerde fysiotherapeut kan de patiënt de aandoening zelf gunstig beïnvloeden.2 In dit artikel vertellen we meer over looptraining als onderdeel van de therapie tegen etalagebenen of claudicatio intermittens, zoals de medische term is.

Een vaatchirurg heeft verschillende mogelijkheden met medicatie voor, tijdens en na een operatie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden. Daarnaast zijn onlangs wetenschappelijke studies afgerond naar de werking van een antistollingsmiddel in combinatie met een bloedplaatjesremmer. Vaatchirurg dr. Michiel Warlé geeft een toelichting.

Voor veel chronische aandoeningen geldt dat therapietrouw essentieel is. Therapietrouw wil zeggen dat de patiënt zijn of haar behandeling uitvoert zoals dat met de behandelaar is afgesproken. Door een goede therapietrouw heeft een patiënt de grootste kans dat het gewenste effect van de behandeling, zoals verbetering van de gezondheid van patiënt en/of vermindering van het risico op complicaties en uitbreiding van de ziekte, wordt gehaald. Het succes van de behandeling is dus mede afhankelijk van de mate van therapietrouw. Dat geldt ook voor mensen met etalagebenen, in de medische wereld claudicatio intermittens genoemd.

Etalagebenen
Corona en etalagebenen

Wat is de impact van de coronapandemie op patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)? Stellen mensen met etalagebenen een bezoek aan de huisarts en/of vaatchirurg uit? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van?

Weten mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) goed hoe zij preventief met hun ziekte en medicatie om moeten gaan? Huisartsen en vaatchirurgen vragen zich dat af. En vaak is er een groot verschil tussen ‘weten’ en ‘doen’.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.