Blijf op de hoogte

De medicatiemogelijkheden van de vaatchirurg bij etalagebenen

Een vaatchirurg heeft verschillende mogelijkheden met medicatie voor, tijdens en na een operatie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden. Daarnaast zijn onlangs wetenschappelijke studies afgerond naar de werking van een antistollingsmiddel in combinatie met een bloedplaatjesremmer. Vaatchirurg dr. Michiel Warlé geeft een toelichting.

 “Als het goed is, gebruikt iedere patiënt met etalagebenen alleen een zogenoemde bloedplaatjesremmer. Afhankelijk van het soort operatie dat je daarna zou willen doen wordt dat versterkt voortgezet, tenzij er een indicatie is om meer en/of andere middelen te gebruiken”, vertelt dr. Warlé. Er zijn verschillende soorten bloedverdunners. Bloedplaatjesremmers en sterke antistollingsmiddelen als vitamine k-antagonisten (ook wel VKA, cumarines of vitamine k-remmers genoemd) en DOAC’s (Directe Orale Anti-Coagulantia). DOAC’s worden soms NOAC’s genoemd: Nieuwe Orale Anti-Coagulantia of Niet vitamine-k-antagonisten Orale Anti-Coagulantia. Antistollingsmiddelen voorkomen trombose, maar verhogen aan de andere kant het risico op een bloeding.

Huisarts en medicatie

Ook hier geldt weer dat, als de patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen en terugkeert bij de huisarts, de communicatie tussen vaatchirurg en huisarts optimaal moet zijn. Huisarts Mehrzad Nasseri ziet graag dat als het gaat om kortdurende medicatie, de vaatchirurg in charge is. “Als het gaat om medicijnen die langer genomen moeten worden, dan is de huisarts een prima aanspreekpunt. In alle gevallen is het belangrijk om goed te communiceren over de medicatie en stopdatum, zodat een patiënt niet onnodig lang antistollingsmiddelen blijft gebruiken.” Een goede relatie tussen patiënt en huisarts helpt ook hier om de patiënt te helpen een optimale kwaliteit van leven te geven. Huisarts Mireille ten Berg: “Als huisartsen kunnen we laagdrempelige informatie geven, die we met patiënten kunnen bespreken om zo zaken waar zij tegenaan lopen, weg te nemen. Voor patiënten zelf kan het in de shared decision making belangrijk zijn om goed de eigen bloedwaardes te kennen. Het is ook belangrijk dat patiënten weten wat ze slikken; voor informatievoorziening zie ik daar ook nog een rol voor de apothekers weggelegd.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer.

PP-XAR-NL-0532-1

Gerelateerde artikelen

Etalagebenen kenmerken zich onder andere door een stekende krampende pijn in één of beide benen tijdens het lopen, of vermoeidheid of een ‘doof’ gevoel. Door even te rusten (bijvoorbeeld door in de etalage van winkels te kijken) verdwijnt deze pijn weer, vandaar de term ‘etalagebenen’. Met looptraining onder supervisie van een gecertificeerde fysiotherapeut kan de patiënt de aandoening zelf gunstig beïnvloeden.2 In dit artikel vertellen we meer over looptraining als onderdeel van de therapie tegen etalagebenen of claudicatio intermittens, zoals de medische term is.

Voor veel chronische aandoeningen geldt dat therapietrouw essentieel is. Therapietrouw wil zeggen dat de patiënt zijn of haar behandeling uitvoert zoals dat met de behandelaar is afgesproken. Door een goede therapietrouw heeft een patiënt de grootste kans dat het gewenste effect van de behandeling, zoals verbetering van de gezondheid van patiënt en/of vermindering van het risico op complicaties en uitbreiding van de ziekte, wordt gehaald. Het succes van de behandeling is dus mede afhankelijk van de mate van therapietrouw. Dat geldt ook voor mensen met etalagebenen, in de medische wereld claudicatio intermittens genoemd.

Etalagebenen
Corona en etalagebenen

Wat is de impact van de coronapandemie op patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)? Stellen mensen met etalagebenen een bezoek aan de huisarts en/of vaatchirurg uit? En zo ja, wat zijn daar dan de gevolgen van?

Om met een arts te bespreken welke medicatie passend is, is het voor mensen met etalagebenen of Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) aan te raden zich goed te informeren. Maar de medicatie voor antistolling (in de volksmond bloedverdunners genoemd) is best ingewikkeld.

Weten mensen met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) goed hoe zij preventief met hun ziekte en medicatie om moeten gaan? Huisartsen en vaatchirurgen vragen zich dat af. En vaak is er een groot verschil tussen ‘weten’ en ‘doen’.

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.