Blijf op de hoogte

Ernstige psychische aandoeningen verhogen het risico op hart- en vaatziekten

Een internationale studie onder meer dan 3.2 miljoen mensen met ernstige psychische aandoeningen onthult een verontrustend verband tussen mentale gezondheid en hart- en vaatziekten. De resultaten zijn online gepubliceerd in World Psychiatry.

Het grootste onderzoek naar psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten

Dit nieuwe onderzoek van King’s College London is de grootste meta-analyse van psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten tot nu toe. Meer dan 3.2 miljoen patiënten werden onderzocht en vergeleken met 113 miljoen mensen uit de algemene bevolking. Om het onderzoek af te bakenen werd er alleen naar de ziekten schizofrenie, zware depressie en bipolaire stoornis gekeken.

Het is alom bekend dat mensen met psychische aandoeningen gemiddeld tien tot vijftien jaar eerder sterven dan gezonde mensen. Dit zou voornamelijk komen door ziekten als hartaanvallen en beroertes. Om hier concreet bewijs voor te leveren, bestudeerden de onderzoekers data van 92 onderzoeken uit vier continenten en zestien landen. Dit waren onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië en Zweden.

Het risico op cardiovasculaire ziekte

Gemiddeld had 10 procent van de mensen met een ernstige psychische aandoening een cardiovasculaire ziekte. Dit was 11.8 procent bij mensen met schizofrenie en 11.7 procent bij zware depressiepatiënten. Van de mensen met bipolaire stoornis ontwikkelde slechts 8.4 procent hart- en vaatziekten, maar allen hadden een aanzienlijk risico om op lange termijn ziek te worden.

Uit deze resultaten bleek dat psychiatrische patiënten een verhoogd risico hebben van 53 procent op hart- en vaatziekten. Dit is 75 procent bij het ontwikkelen van deze ziekten op de lange termijn. Met als gevolg dat het overlijdensrisico van deze groep 85 procent hoger is dan bij leeftijdsgenoten in de algemene bevolking.

De bevindingen wijzen op de noodzaak om de harten en vaten van psychiatrische patiënten regelmatig te controleren. Ook bracht het enkele potentiële risicofactoren aan het licht.

Hoger hart- en vaatziektenrisico bij depressieve vrouwen
Lees hier over het hogere hart- en vaatziektenrisico bij depressieve vrouwen

De gezondheid van psychiatrische patiënten

De onderzoekers identificeerden belangrijke risicofactoren. Dit waren het gebruik van antipsychotica en een hogere Body Mass Index bij patiënten. Op basis van deze resultaten is het cruciaal dat klinieken waar mogelijk antipsychotica gebruiken met een minimum aan bijwerkingen voor het gewicht, de bloeddruk en glucosewaarden.

Onderzoeker dr. Brendon Stubbs van de Institute of Psychiatry onderschrijft dit ook. “Deze bevindingen wijzen erop dat psychiatrische patiënten achterblijven in de voortgang die we maken bij het terugdringen van hart- en vaatziekten.” Ze ontdekten namelijk dat het aantal gevallen van cardiovasculaire ziekte bij psychiatrische patiënten hoger was dan voorheen. “Dit suggereert dat onze pogingen om de gezondheidskloof tussen psychiatrische patiënten en de algemene bevolking te dichten, tot zover onsuccesvol zijn gebleken.”

Stubbs: “Mensen met ernstige psychische aandoeningen sterven veel eerder dan gezonde mensen, terwijl de meerderheid van deze voortijdige sterfgevallen voorkomen kan worden. Dit kan door simpele gedragsveranderingen als meer beweging, betere voeding, stoppen met roken en voorzichtiger antipsychoticagebruik.”

Gerelateerde artikelen

Langdurige blootstelling aan hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartklepaandoeningen. Onderzoekers van de universiteit van Oxford drukken daarom op het hart tijdig stappen te ondernemen om de bloeddruk stabiel te…

Een lichtpuntje om de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te verbeteren. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford schrijven in een publicatie in PNAS dat ijzertekort de bloedvoorziening – met…

Bij coronair vaatlijden is er sprake van vernauwing of blokkade van de kransslagaders. Het is belangrijk om op tijd de signalen te herkennen en sterk in te zetten op preventie.…

Etalagebenen, een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zijn met begeleide looptherapie, levensstijlaanpassingen en medicatie in de meeste gevallen goed te verhelpen. Toch mag de ernst van de aandoening niet…

Je kunt met een gerust hart (blijven) genieten van melk, yoghurt, kaas en boter. Een onderzoeksteam van de University of Texas Health Science Center (UTHealth) concludeert namelijk dat de vetten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.