Blijf op de hoogte

Spataderen ook bij twintigplussers

Hoewel spataderen vaker voorkomen bij ouderen, ervaren ook twintigers en dertigers regelmatig klachten. Spataderen zijn erfelijk en bij bepaalde risicogroepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met staande beroepen, ontstaan of verergeren spataderen vaker dan gemiddeld. “Veel mensen denken niet aan spataderen als ze last hebben van vermoeide of dikke benen”, vertelt Ivo Boslooper, directeur van Mauritsklinieken. “Het is belangrijk om bij klachten die langere tijd aanhouden contact op te nemen met de huisarts. Die kan doorverwijzen naar een specialist voor het stellen van de juiste diagnose.”

Waarom is het stellen van de juiste diagnose in een vroeg stadium zo belangrijk?

“Spataderen kun je niet genezen, maar je kunt verergering van klachten wel voorkomen. Als de diagnose niet wordt gesteld, de aandoening verergert en behandeling uitblijft, kunnen complicaties optreden zoals een bloeding of aderontsteking. Hoe de aandoening zich ontwikkelt verschilt. Soms is sprake van heel langzame progressie of blijven de klachten beperkt tot ontsierende aderen. Maar zeker bij verzwarende factoren is het belangrijk de situatie tijdig te laten beoordelen door een specialist.”

Ontstaan spataderen vooral op oudere leeftijd?

“Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op spataderen geleidelijk toe. Maar al rond je twintigste ontstaan vaak de eerste kleine spataderen. Veel vrouwen ontwikkelen spataderen tijdens hun zwangerschap. Het is beslist geen kwaal die alleen bij oude mensen voorkomt. Gelukkig zijn er goede behandelmogelijkheden.”

Wordt de behandeling vergoed?

“Dat hangt af van de ernst van de aandoening. De kosten bij alleen cosmetische klachten – de dunne blauwe aderen of ‘berkentakjes’ – worden niet vergoed. Die kosten vallen overigens erg mee: een spatader ‘wegspuiten’ kan al vanaf 75 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergoede behandeling moet via een duplexonderzoek bepaald worden waar de spatader zich bevindt en hoe groot deze is. Daarom is de verwijzing van de huisarts voor onderzoek door een specialist zo belangrijk. Intake wordt met verwijzing van de huisarts en met in acht neming van het eigen risico altijd vergoed.”

Spataderen komen voor bij:
  • 10% van de vrouwen tussen de 20 en 30 jaar
  • 30% van de vrouwen tussen de 30 en 40 jaar
  • 60% van de vrouwen tussen de 40 en 50 jaar
  • 5% van de mannen tussen de 20 en 30 jaar
  • 1 op de 4 mannen tussen de 30 en 40 jaar
Gerelateerde artikelen

Langdurige blootstelling aan hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartklepaandoeningen. Onderzoekers van de universiteit van Oxford drukken daarom op het hart tijdig stappen te ondernemen om de bloeddruk stabiel te…

Een lichtpuntje om de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te verbeteren. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford schrijven in een publicatie in PNAS dat ijzertekort de bloedvoorziening – met…

Bij coronair vaatlijden is er sprake van vernauwing of blokkade van de kransslagaders. Het is belangrijk om op tijd de signalen te herkennen en sterk in te zetten op preventie.…

Etalagebenen, een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zijn met begeleide looptherapie, levensstijlaanpassingen en medicatie in de meeste gevallen goed te verhelpen. Toch mag de ernst van de aandoening niet…

Je kunt met een gerust hart (blijven) genieten van melk, yoghurt, kaas en boter. Een onderzoeksteam van de University of Texas Health Science Center (UTHealth) concludeert namelijk dat de vetten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.