Blijf op de hoogte

Zorgwekkend aantal onjuiste hartaanval diagnoses

Het aantal hartaanvallen dat niet juist wordt gediagnosticeerd is zorgwekkend zeggen onderzoekers in een recent gepubliceerde studie in The European Heart Journal Acute Cardiovascular Care.
Volgens de onderzoekers zijn de gevolgen groot bij het niet vroegtijdig herkennen van een hartaanval. Voor vrouwen is het risico groter dan voor mannen.

STEMI en NSTEMI

In medische termen wordt een hartaanval onderscheiden in twee types :

  • ST-elevatie Myocard Infarct (STEMI); hartaanval waarbij een kransslagader volledig afsluit. Door de afsluiting krijgt het bijbehorende gedeelte van de hartspier geen zuurstof en overige voedingsstoffen meer en sterft af.
  • Non ST-elevatie Myocard Infarct (NSTEMI); hartaanval waarbij een bloedvat maar voor een gedeelte afsluit. In sommige gevallen kan dit type moeilijker te herkennen zijn, omdat een hartfilmpje (ECG) geen afwijkingen vertoond. Daarnaast kan iemand symptomen vertonen die niet typerend zijn. Bij ouderen, vrouwen en patiënten met diabetes, nierfalen of dementie kan dit vaker het geval zijn.

Resultaten

De onderzoekers bekeken ruim 560.000 gevallen. Bij ongeveer 1/3 bleek de diagnose niet correct.
3,3% van patiënten met STEMI kreeg aanvankelijk een foute diagnose. Voor patiënten met NSTEMI was dit 17,9%.
Zouden beide groepen in eerste instantie de juiste diagnose hebben gekregen, dan hadden 33 (STEMI) en 218 (NSTEMI) sterfgevallen per jaar voorkomen kunnen worden.
De resultaten lieten daarnaast zien dat een foute diagnose waarschijnlijker was bij vrouwen dan mannen.

Impact op overlevingskansen

Waarom een juiste diagnose vooral voor vrouwen van belang is, heeft te maken met de kans op overlijden, tot 30 dagen na een hartaanval. Deze kans is 70% in vergelijking met vrouwen die wel een juiste diagnose krijgen.

Een positieve ontwikkeling in de vorm van een bloedtest draagt sinds een aantal jaren bij aan het herkennen van een hartaanval bij vrouwen. Door middel van deze test kan worden vastgesteld wat de schade is aan het hart, door te kijken naar de waarden van het eiwit troponine in het bloed. De hoeveelheid troponine stijgt namelijk bij een hartaanval.

Bron: The European Heart Journal Acute Cardiovascular Care

Gerelateerde artikelen

Langdurige blootstelling aan hoge bloeddruk verhoogt het risico op hartklepaandoeningen. Onderzoekers van de universiteit van Oxford drukken daarom op het hart tijdig stappen te ondernemen om de bloeddruk stabiel te…

Een lichtpuntje om de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te verbeteren. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford schrijven in een publicatie in PNAS dat ijzertekort de bloedvoorziening – met…

Bij coronair vaatlijden is er sprake van vernauwing of blokkade van de kransslagaders. Het is belangrijk om op tijd de signalen te herkennen en sterk in te zetten op preventie.…

Etalagebenen, een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zijn met begeleide looptherapie, levensstijlaanpassingen en medicatie in de meeste gevallen goed te verhelpen. Toch mag de ernst van de aandoening niet…

Je kunt met een gerust hart (blijven) genieten van melk, yoghurt, kaas en boter. Een onderzoeksteam van de University of Texas Health Science Center (UTHealth) concludeert namelijk dat de vetten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.