Elk pak sigaretten is er een teveel. Blijf je hiermee doorgaan dan loop je extra risico op een hartritmestoornis, zo suggereren onderzoekers van de Imperial College London. Meer specifiek atriumfibrilleren, een stoornis waarbij het hart onregelmatig en sneller klopt. Hun conclusies staan in het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Preventive Cardiology.

Hoger risico op atriumfibrilleren

Uit het onderzoek blijkt het risico op atriumfibrilleren 14% hoger voor elke tien gerookte sigaretten per dag. En voor elke extra sigaret neemt het risico verder toe.

In vergelijking met mensen die nooit hadden gerookt, hadden huidige rokers een 32% hoger risico op boezemfibrilleren, terwijl rokers (bestaande en voormalige rokers samen) een 21% verhoogd risico hadden en voormalig rokers 9% meer risico hadden.

‘Stop met roken’

Universitair hoofddocent Dagfinn Aune verzoekt naar aanleiding van dit onderzoek te stoppen met roken en vooral niet te starten. Ondanks het verhoogd risico op boezemfibrilleren, lijkt dit aanzienlijk te minderen voor degenen die stoppen.

Aune: “Roken is een dodelijke verslavende aandoening. Een levenslange roker heeft 50% kans op overlijden als gevolg van roken, en verliest gemiddeld tien jaar levensduur. Iets minder dan de helft blijft roken tot de dood.”

Hoewel Aune opmerkt dat het roken in Europa afneemt, zien vooral vrouwen, adolescenten en personen uit een lagere sociale klasse het nog als de normaalste zaak van de wereld.

Verpakkingsjaren roken in relatie tot boezemfibrilleren

Vooralsnog hebben weinig onderzoeken het verband tussen aantal gerookte sigaretten en het risico op boezemfibrilleren bekeken. In het huidige onderzoek werden data geanalyseerd van 39.282 gevallen van boezemfibrilleren bij 677.785 deelnemers. De data was afkomstig uit eerdere studies naar de hartritmestoornis.

De onderzoekers berekenden dat in vergelijking met nul sigaretten per dag, het roken van sigaretten de volgende risicopercentages gaf:
5 sigaretten, 9%
10 sigaretten, 17%
15 sigaretten, 25%
20 sigaretten, 32%
25 sigaretten, 39%
29 sigaretten, 45%

Daarnaast bleek voor elke tien verpakkingsjaren roken een verhoogd risico van 16% op het ontwikkelen van boezemfibrilleren. Verpakkingsjaren worden berekend door het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat de persoon heeft gerookt.

Vervolgonderzoek

Aune: Onze resultaten zijn verder bewijs van de gezondheidsvoordelen van stoppen met roken. Dit is belangrijk vanuit het oogpunt van de volksgezondheid om atriumfibrilleren en vele andere chronische ziekten te voorkomen.”

Aunes doel is nu meer onderzoek te verrichten, om de duur van het stoppen met roken vast te stellen die nodig is om het risico op boezemfibrilleren te verminderen, en achterhalen of het risico op een gegeven moment op hetzelfde niveau komt van mensen die nog nooit hebben gerookt.