Ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen van 50+ heeft overgewicht. Circa 1 op de 5 heeft ernstig overgewicht (obesitas). Vrouwen die door de jaren heen hiermee kampen hebben een hoger risico op kanker. Onderzoekers analyseerden data van ruim 74.000 vrouwen en vonden een verband tussen het aantal jaren dat een vrouw overgewicht heeft en het risico op specifiek borst-, baarmoeder-, darm- en nierkanker.

Percentages kankerrisico

De vrouwen in het onderzoek waren tussen de 50 en 79 jaar. Van 4 periodes in hun leven werden BMI-waarden geregistreerd: hun 18de, 35ste, 50ste en de huidige leeftijd. Na een periode van 10 jaar bleken ongeveer 6300 vrouwen kanker te hebben. Dit bracht onderzoekers tot de volgende conclusie:

  • Voor elke 10 jaar met overgewicht, stijgt de kans op kanker met gemiddeld 7%
  • Elke 10 jaar met obesitas, levert gemiddeld 10% kans op kanker
  • Specifiek borst-, baarmoeder-, darm- en nierkanker toonden een verband met het aantal jaren dat een vrouw overgewicht heeft

Leefstijlgewoonten

Een direct causaal verband konden de onderzoekers niet vinden.
Het is namelijk lastig om overgewicht op zichzelf staand als risicofactor te zien. Vaak gaat het samen met andere leefstijlgewoonten en medische aandoeningen.
Wat ze wel konden zeggen is dat extra gewicht een invloed heeft op het oestrogeengehalte. Schommelingen hierin zijn gelinkt aan borst- en baarmoederkanker.Daarnaast kan extra gewicht zorgen voor chronische ontstekingen in het lichaam. Hiervoor geldt ook dat deze kanker kunnen veroorzaken.

Preventie overgewicht al op jonge leeftijd

Volgens de onderzoekers zijn de bevindingen van belang in de preventie tegen overgewicht, omdat ze laten zien dat langdurig overgewicht een hoger kankerrisico oplevert. Vooral bij jongere vrouwen is preventie van belang. Momenteel zijn er in Nederland ruim 200.000 vrouwen onder de 20 met overgewicht. Een kwart hiervan heeft obesitas. Uitgaande van dit onderzoek zouden zij rond hun 50ste 30% kans hebben op kanker.

Bron: PLOS Medicine
Cijfers m.b.t. Nederland zijn op basis van het CBS en volksgezondheidenzorg.