Het is slecht voor de gezondheid om per dag vijf uur of langer achter een bureau te zitten. Uit een Brits onderzoek blijkt dat de groep werknemers met een kantoorbaan een hogere BMI en tailleomvang heeft. Dit zou gepaard gaan met een hoger risico op hart- en vaatziekten.
Volgens hoofdonderzoeker William Tigbe zou meer lichaamsbeweging het risico op vaatziekten bij deze groep kunnen verkleinen. Berekeningen laten zien dat circa 7 uur per dag staan of 11-12 km lopen (15.000 stappen) al voldoende beweging is.

Grotere kans op problemen bij zittende beroepen

Om aan te tonen dat zittende beroepen een risico kunnen zijn voor de gezondheid, deed Tigbe een proef met 111 ‘gezonde’ postmedewerkers. Hiervan had circa de helft een bureaubaan en de overige helft was postbezorger. Alle deelnemers werden gevolgd met een bewegingsmeter. De volgende statistieken kwamen naar voren:

  • De groep met een bureaubaan had een gemiddelde tailleomvang van 97 cm in combinatie met een hoger BMI, in vergelijking met een gemiddelde omvang van 94 cm en lager BMI bij de groep postbezorgers
  • Daarnaast heeft deze groep een hoger risico op vaatziekten van 2,2% in vergelijking tot 1,6%

Risico’s hoger voor elk uur langer zitten

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor elk uur dat iemand langer zit, bovenop een periode van 5 uur, de tailleomvang 2 cm meer is en het risico op vaatziekten met 0,2% stijgt. Tevens neemt het gehalte aan slecht cholesterol (LDL) toe en het gehalte goede cholesterol (HDL) af.
Tigbe licht toe: “De duur van zitten toont een verband aan met bredere tailleomvang, hoger percentage bloedvet en lager HDL. Gezamenlijk vormen deze factoren een hoger risico op vaatziekten.”

Postbezorger uitstervend beroep

Volgens co-onderzoeker Mike Lean bieden de resultaten inzichten in de gezondheidsgevolgen van de moderne manier van werken. Er worden meer zittende beroepen uitgevoerd en mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat beweging dan juist belangrijk is. “De groep postbezorgers die gevolgd is vormt zo’n een beetje de laatste ‘bewegende’ beroepsgroep die nog over is.”

“Als de evolutie ons één ding leert, zijn mensen niet gemaakt om de hele dag te zitten. Afgaande op de periode van jagers en verzamelaars, is onze ‘goede’ gezondheidsstatus gefundeerd op 8 uur op onze voeten te staan, zegt Lean.” Zo blijkt ook uit dit nieuwe onderzoek. Om het risico op vaatziekten te beperken zullen werknemers met een zittend beroep actiever moeten worden.

Bron: Journal of Obesity