Veelvuldig naar de sauna gaan vermindert het risico op een beroerte. Dit concluderen wetenschappers na een vijftien jaar durend follow-uponderzoek. Mensen die vier tot zeven keer per week naar de sauna gingen, hadden 61 procent minder kans op een beroerte dan degenen die wekelijks één keer een bezoek brachten. De bevindingen zijn gepubliceerd op de website van de American Academy of Neurology.

Internationaal onderzoek

De positieve invloed van saunabaden werd gevonden door een team van wetenschappers van de universiteiten van Oost-Finland, Bristol, Leicester, Atlanta, Cambridge en Innsbruck. De bevindingen zijn gebaseerd op een bestaand populatieonderzoek van Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor (KIHD). Aan het onderzoek deden 1.628 Finse mannen en vrouwen mee, in de leeftijd van 53 tot 74 jaar. Zij werden onderverdeeld in drie groepen, op basis van de frequentie van hun saunabezoek: één keer, twee tot drie keer en vier tot zeven keer per week.

Risico op een beroerte

In vergelijking met mensen die eenmaal per week naar de sauna gingen, was het risico op een beroerte 14 procent lager bij degenen met twee tot drie wekelijkse sessies. Bij de echt fanatieke saunabezoekers (vier tot zeven keer per week) was het risico zelfs 61 procent minder. In het onderzoek werd rekening gehouden met algemene risicofactoren voor een beroerte, zoals leeftijd, alcoholgebruik en lichaamsbeweging.

Bezoek sauna leidt ook tot lagere sterfkans

Eerdere resultaten van het KIHD-onderzoek hebben aangetoond dat frequente saunabezoeken ook het risico op overlijden aanzienlijk verminderen. Volgens de onderzoekers leidt het tot een verlaagde bloeddruk, stimulering van het immuunsysteem en een positieve impact op het zenuwstelsel en de cardiovasculaire functie van het lichaam.

Onlangs toonde dezelfde groep wetenschappers aan dat saunabaden acute effecten heeft op de stijfheid van de arteriële wand, waardoor de bloeddruk en de hartfunctie worden beïnvloed.