Blijf op de hoogte

Leeftijdsspecifieke aanpak problematiek jongvolwassenen

“Jongvolwassenen die door psychische stoornissen dreigen vast te lopen, hebben extra ondersteuning nodig. Om ervoor te zorgen dat zij zich staande houden in de maatschappij is het zaak dat ze inzicht krijgen in het psychisch functioneren en begeleiding krijgen naar zelfstandigheid en structuur.” Aan het woord is zorgmanager Ineke van der Wolff die toelicht hoe vanuit RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland een bijdrage geleverd wordt om deze jongvolwassenen kansen te bieden.

Waarom is de begeleiding van specifiek deze groep zo belangrijk?

“Onze kerntaak is het bieden van begeleiding voor volwassenen.
Dit houdt in dat jongeren onder de 18, waarvan de jeugdzorgbeschikking komt te vervallen, terecht komen in het volwassen zorgtraject. Wij zijn van mening dat deze groep gebaat is bij een leeftijdsspecifieke aanpak om de problematiek waarmee zij te maken hebben te ondervangen en hen kansen te bieden. Hiervoor hebben wij het zogenaamde jongvolwassenenbeleid ingericht, waarbij jongeren een overgangsfase doorlopen en begeleid worden op het gebied van financiën, wonen, relaties en gezondheid.”

Wat houdt het project ‘Stoelen met Kansen’ in?

“Stoelen met Kansen is een ambulant coaching- en trainingsprogramma gericht op maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid van professionele hulpverlening. Jongeren krijgen circa zes uur per week begeleiding van een coach op de plek waar zij dat het meeste nodig hebben; thuis, op school of op het werk. We werken binnen Stoelen met Kansen samen met jeugdzorgaanbieders en bieden jongeren van daaruit een breed aanbod waarmee zij aan de slag kunnen. Er zijn modules die onder andere te maken hebben met leefstijl, sport en werk- en studiebegeleiding. De duur van de begeleiding varieert van zes maanden tot twee jaren.”

Welke mogelijkheden tot wonen of tijdelijke opvang bieden jullie aan?

“Wij hebben verschillende opties voor jongvolwassenen waarvan de problematiek/stoornis dermate ernstig is of de thuissituatie instabiel is. Een voorbeeld hiervan is het trainingscentrum in Zwaag waar jongvolwassenen met een autismestoornis maximaal twee jaren wonen. In deze periode krijgen ze individueel en in groepsverband training en begeleiding om richting zelfstandigheid te gaan.”

“Een ander project genaamd ‘Kamers met Kansen’ is specifiek voor jongvolwassenen die vastlopen als gevolg van een instabiele of onveilige thuissituatie. Wij bieden hen ook voor een periode van maximaal twee jaren een kamer, zodat zij vanuit een stabiele woonomgeving kunnen werken aan hun toekomst. Hetzij in de begeleiding naar arbeid of het oppakken van een studie.”

Welke ontwikkeling zien jullie bij jongvolwassenen dankzij deze leeftijdsspecifieke aanpak?

“Jongeren leren met deze projecten vaardigheden die zij gebruiken in het dagelijks functioneren. Zij geven aan meer regie, rust en structuur in hun leven te ervaren. Het heeft een preventieve werking op de instroom van jongeren in de volwassen hulpverlening.”

Gerelateerde artikelen

Zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking komt vaker en in ergere mate voor bij het Cornelia de Lange syndroom als zij een afwijking hebben in een specifieke gen:…

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd…

‘Onze dochter Emma wil dood.’ Met deze vijf woorden opent de moeder van de zestienjarige Emma in juni een Facebookpost waarin ze het gebrek aan hulp voor jongeren met complexe…

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen ooit een angststoornis. Angststoornissen kunnen zo beperkend zijn dat mensen niet meer kunnen werken, aan huis gekluisterd zijn of sociaal geïsoleerd raken.…

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben daarom een nieuwe benadering ontwikkeld die is onderzocht door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.