Het risico op hart- en vaatziekten is groter bij patiënten met verstoppingen in de kransslagaders. Vaak ontstaat dit doordat zij langere tijd met een hoog gehalte slecht cholesterol (LDL) rondlopen. Lang niet bij iedereen worden deze verstoppingen geconstateerd, waardoor het lastig te bepalen is of zij een hoger risico lopen. Een nieuwe bloedtest zou dit mogelijk wel kunnen vaststellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Mayo Clinic.

Hoger risico op hart- en vaatziekten

Volgens het onderzoeksteam meet de bloedtest het gehalte ceramiden in het bloed. Dit zijn vetten die een belangrijke rol spelen in lichaamsprocessen en tegelijkertijd ook gelinkt zijn aan hart- en vaatziekten. Het team ontdekte dat een hoog gehalte van ceramiden een 3 tot 4 keer hoger risico op vaatziekten geeft. Dit risico bleek onafhankelijk van het gehalte LDL of de aanwezigheid van verstoppingen in de kransslagaders.

Ceramiden in relatie tot vaatziekten

“Ceramiden verschillen van cholesterol. Daar waar cholesterol zich ophoopt in de bloedvaten en zorgt voor verstopping, zijn ceramiden veel actiever en kunnen ontstekingen veroorzaken in de bloedvaten en organen. Op langere termijn kan dit leiden tot vaatziekten”, legt onderzoeker Jeff Meeusen uit.

Verloop van het onderzoek

In het onderzoek volgde het team van Meeusen circa 500 patiënten. Op basis van het gehalte ceramiden werden ze ingedeeld in 4 risico-categorieën.

  1. Laag (0–2)
  2. Laag tot gemiddeld (3–6)
  3. Gemiddeld tot hoog (7–9)
  4. Hoog (10–12)

Gedurende 8 jaar hielden de onderzoekers bij hoe vaak een hartaanval, beroerte, herstel van de bloedvoorziening en overlijden voorkwamen.

Resultaten

 • In het algemeen had 5,1% van de patiënten elk jaar een vaatziekten-gerelateerd voorval
 • Een hoger ceramide-gehalte gaat gepaard met een hoger risico op voorvallen. Bij patiënten met het hoogste gehalte zeker twee keer meer dan die met het laagste gehalte
 • Bij patiënten zonder kransslagaderverstopping had 3,1% elk jaar een voorval. Na een analyse van het ceramide-gehalte, bleek een hoog gehalte 4 keer meer kans te geven. In de groep met een goed LDL-gehalte was een vergelijkbare trend zichtbaar

Vroege interventie bij risicogroep

Onderzoeker Allan Jaffe stelt dat het noodzakelijk is om vroegtijdig het risico op vaatziekten te voorspellen. “Deze bloedtest lijkt dat mogelijk te maken”, zegt hij. Voor cardiologen houdt dit in dat zij beter kunnen vaststellen of een patiënt preventieve behandeling nodig heeft. Interventies kunnen dan onder meer gericht zijn op het voorschrijven van medicatie of het aanpassen van leefgewoontes.

Bron: Mayo Clinic