Blijf op de hoogte

Hiv-patiënten ervaren nog steeds stigma op de werkvloer

“Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift. Wagener is fysiotherapeute en docent-onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam en onderzocht de problemen die mensen met hiv ervaren in hun werk. Op woensdag 5 juli verdedigt zij haar proefschrift ‘Living with HIV: Implications for work participation’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Richtlijnen

De gezondheid en levensverwachting van mensen met hiv is in Nederland enorm verbeterd. Mede daardoor zou deelname aan het arbeidsproces weer de ‘normaalste zaak’ moeten zijn. Wagener: “Helaas ervaren veel mensen met hiv nog wel allerlei problemen in relatie tot hun werk, zoals het dilemma om wel of niet open te zijn over hun hiv-status, stigma en fysieke of mentale problemen.” De promovenda heeft, samen met beroepsverenigingen en de Hiv Vereniging, een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld om de begeleiding op de arbeidsmarkt van mensen met hiv door professionals te verbeteren. Omdat tijdens de ontwikkeling van de richtlijn bleek hoe weinig kennis er is over werken met hiv zijn er vervolgonderzoeken opgezet in samenwerking met het Erasmus MC (afdeling Viroscience en Interne geneeskunde) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG), waar 400 patiënten aan hebben deelgenomen.

Patiëntenverhaal hiv
Lees het ervaringsverhaal van Hanne

Conclusie en aanbeveling

Mensen met hiv werken gemiddeld evenveel als de algemene Nederlandse bevolking, maar de arbeidsparticipatie onder mensen met hiv in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar is duidelijk lager. Bij mannen geldt dit ook voor de leeftijdscategorie 20 tot 39 jaar. Uit het onderzoek van Wagener komt tevens naar voren dat fysieke klachten en depressieve symptomen bij mensen met hiv beperkende factoren zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt. Wagener raadt aan om verder onderzoek te doen naar de problemen in het werk van mensen met hiv binnen deze leeftijdscategorieën. Daarnaast is ook onderzoek nodig naar subgroepen die buiten deze studie vielen, zoals mensen met een andere etnische achtergrond. “Het is belangrijk dat werken met hiv op de agenda blijft staan. Om stigma ook op de werkvloer te verminderen is voorlichting over hiv van belang. Het bespreken van de aanpak van problemen op de werkvloer zou heel goed onderdeel kunnen uitmaken van de dagelijkse begeleiding door zorgverleners, met name de hiv-verpleegkundige”, adviseert Wagener.

Bron: Hogeschool Rotterdam

Gerelateerde artikelen
Leven met HIV
Overleven met hiv

“Ik dacht dat ik de dertig niet zou halen. Toen geen veertig, vijftig en nu zit ik hier en zeg ik: de 120 haal ik niet. Ja, je wilt ook…

“We willen zo snel mogelijk met mensen in contact komen na de diagnose om ze te begeleiden met hun aandoening”, vertelt Sieds Wildenbeest, verpleegkundig specialist hiv in het Haaglanden Medisch…

Tegenwoordig is leven met hiv een stuk gemakkelijker dan in de jaren 80 en 90. Als je snel begint met behandelen, wordt onomkeerbare lichamelijke schade voorkomen. Behandelen met hiv-remmers maakt…

“Van de mensen met hiv die in Nederland onder behandeling zijn, is bij 95 procent het virus volledig onderdrukt”, vertelt Pieter Brokx, sinds 2013 directeur van de Hiv Vereniging. Sinds…

Leven met HIV
Hiv onderbelicht

Naar schatting zijn er in Nederland 23.100 mensen met hiv. Na de enorme aandacht in de media voor het onderwerp in de jaren 80 en 90, is het steeds meer…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.