Blijf op de hoogte

Belang van zoutbeperkt dieet bij chronische nierschade

Bij patiënten met chronische nierschade zorgt een zoutbeperkt dieet voor minder nierschade en een lagere bloeddruk. Toevoegen van het geneesmiddel paricalcitol, een kunstmatige vorm van vitamine D, leidt bij deze patiënten tot een geringe verdere afname van eiwitverlies in de urine. Paricalcitol alleen heeft geen significant effect op deze factoren. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in vijf Nederlandse ziekenhuizen onder leiding van nefroloog dr. Martin de Borst van het UMCG. Het onderzoek wordt vandaag online gepubliceerd in Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Verminderen van albuminurie

Het verlies van eiwitten, waaronder albumine, in de urine (albuminurie) is een kenmerk van chronische nierschade. Behandelingen die de albuminurie verminderen zorgen ervoor dat de nierfunctie minder snel achteruitgaat. Ze hebben ook een gunstig effect op het hart en de bloedvaten. Helaas kunnen de behandelingen die momenteel beschikbaar zijn voor patiënten met chronische nierschade de albuminurie niet altijd volledig doen verdwijnen. Hierdoor hebben deze patiënten last van ‘rest-albuminurie’.

Het effect van een zoutarm dieet

Onderzoekers onder leiding van Martin de Borst gingen het effect na van twee interventies die mogelijkheden boden voor het verminderen van deze rest-albuminurie: een zoutbeperkt dieet en een geneesmiddel dat de vitamine D-receptor activeert. Ook de combinatie van deze twee interventies werd onderzocht. Bij 45 patiënten met chronische nierschade voegde zij tijdens vier perioden van acht weken deze interventies toe aan de gebruikelijke behandeling.

Uit het onderzoek van De Borst bleek dat een zoutarm dieet leidde tot een duidelijke vermindering in rest-albuminurie en een lagere bloeddruk, terwijl paricalcitol slechts een gering effect had op deze factoren. De combinatie van paricalcitol en een zoutarm dieet leidde tot de laagste mate van albuminurie. “Dit laatste werd vooral veroorzaakt door het beschermende effect van het zoutbeperkte dieet”, vertelt De Borst.

Een voedingsadvies

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om slechts 5 gram zout per dag te gebruiken, maar de gemiddelde zoutinname in Nederland is bijna het dubbele. Ook de deelnemers aan dit onderzoek aten gemiddeld 10 gram zout per dag. Na de interventie gericht op het verminderen van de zoutinname consumeerden de patiënten 6 gram zout per dag. “Deze kleine beperking in zoutinname leidde dus al tot een flinke vermindering in albuminurie en een lagere bloeddruk. Dit duidt er op dat zelfs een kleine beperking in de dagelijkse zoutconsumptie al leidt tot grote gezondheidsvoordelen “, aldus De Borst.

Bron: UMCG/RUG.

Gerelateerde artikelen

De darm verteert, de nier reageert: onze nieren voelen aan wanneer ze harder moeten werken. Wanneer de darm meer afvalstoffen produceert, zetten de nieren de uitscheiding een tandje hoger. Dat…

In de afgelopen dertig jaar is de levensduur van een getransplanteerde nier sterk verbeterd: tussen 1986 en 1995 functioneerde 75% van de getransplanteerde nieren na vijf jaar nog steeds. In…

Het is tijd voor een constructieve verandering in het beleid rondom nierzorg. Cijfers uit het recent gepubliceerde rapport van de International Society of Nephrology (ISN) laten zien dat het aantal…

De noodzakelijke niertransplantatie voor Urwin Potmis bracht veel spanning in zijn doorgaans hechte familie. Zijn appèl op zijn broer en zussen stuitte op principiële bezwaren en onbegrip. Het Nierteam kon…

Onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen hebben ontdekt dat nefronoftise, een zeldzame erfelijke nierziekte, niet alleen een kinderziekte is maar ook bij volwassenen voorkomt. In de studie onder…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.