Blijf op de hoogte

Lichamelijke inactiviteit drukt zwaar op economische groei

Lichamelijke inactiviteit kost de wereldeconomie jaarlijks meer dan 67,5 miljard US dollars aan extra gezondheidszorg en verloren productiviteit. Wetenschapper Willem van Mechelen, hoogleraar van VUmc, neemt deel aan deze eerste wereldwijde studie naar het effect van lichamelijke inactiviteit op de wereldeconomie: “We realiseren ons nog veel te weinig welke risico’s en kosten er verbonden zijn aan inactief leven. Beleidsmakers kijken nog steeds weg. Met deze resultaten hopen we hen tot plannen te dwingen.” Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in The Lancet.

Het probleem van lichamelijke inactiviteit

Aan de vooravond van de Olympische Spelen 2016 wordt met een serie publicaties aandacht gevraagd voor het wereldwijde probleem van lichamelijke inactiviteit. Naast het financiële aspect stellen de wetenschappers hier ook de tekortschietende daadkracht van centrale overheden aan de orde. Lichamelijke inactiviteit leidt onder meer tot ziekten als ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker.

De berekening van de 67,5 miljard dollars is gebaseerd op conservatieve schattingen. Mogelijk liggen de werkelijke kosten hoger. In deze analyse is uitsluitend het effect van lichamelijke inactiviteit op coronaire hartziekten, beroerte, ouderdomsdiabetes, borstkanker en colonkanker geanalyseerd.

Verschillen tussen landen met lage en hoge inkomens

Ook laat dit onderzoek zien dat de kosten wereldwijd niet evenredig verdeeld zijn over de nationale economieën. Landen met hoge inkomens dragen door het gebrek aan lichaamsbeweging een veel groter deel van de economische lasten: te weten 80% van de wereldwijde gezondheidszorgkosten en 60% van de kosten als gevolg van productiviteitsverlies. Landen met lage of middeninkomens dragen juist een groter deel (75%) van de ziektelast, uitgedrukt in disability adjusted life years (DALY’s).

Dit wordt veroorzaakt door de verschillen tussen landen in de kosten van behandeling van ziekten en door verschillen in financiering van de gezondheidszorg. Van Mechelen: ”Alhoewel de rijke landen nu voor een groot deel de kosten betalen van lichamelijke inactiviteit, zien we dat de armere landen zich economisch ontwikkelen en een inhaalslag aan het maken zijn. Zij krijgen vroeger of later ook met de aanzienlijke financiële gevolgen van lichamelijke inactiviteit te maken. Zo komen ze dan voor dezelfde kosten te staan. Mogelijk kunnen we dat proces nog keren.”

Bron: VUmc.

Gerelateerde artikelen

Nederland is een land waar veel gefietst wordt en dat is niet zonder reden. Het weer is mild en er zijn geen heuvels. Maar het is ook nog eens heel…

Hardlopen is razend populair. Maar wat helpt om mensen te stimuleren de sport te (blijven) beoefenen. Uit een nieuwe publicatie van onder andere Ineke Deelen blijkt dit een levendige en…

Niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, zijn allemaal factoren die ervoor kunnen dat je ongeveer zes jaar langer leeft en gemiddeld pas negen jaar later ziek wordt dan…

Bewegen en gezond eten dragen bij aan prettige oude dag. Maar er is meer, want een stevig sociaal netwerk is minstens zo belangrijk. Aan de balie bij het verhuurbedrijf op…

Er worden veelbelovende resultaten geboekt met het inzetten van leefstijl tegen bepaalde ziektes. Toch is het niet altijd makkelijk om zowel patiënten als huisartsen te overtuigen van de toegevoegde waarde,…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.