Blijf op de hoogte

Boekenlezende 50+'ers leven gemiddeld 2 jaar langer

Onderzoekers van de Yale University suggereren dat ouderen die een half uur per dag een boek lezen, een grotere kans hebben om langer te leven. Met name vrouwen, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen waren boekenlezers.

Boekenlezers versus niet-boekenlezers

Van ruim 3600 ouderen in de leeftijdscategorie 50+ zijn gegevens over het leesgedrag verzameld. Deze werden verdeeld over 3 categorieën:

  • Leest geen boeken
  • Leest tot 3,5 uur per week
  • Leest meer dan 3,5 uur per week

Een 12 jaar durende controleperiode wees uit dat ouderen die tot 3,5 uur per week lezen, 17% minder kans hebben op overlijden dan ouderen die niet lezen. Voor ouderen die meer dan 3,5 uur per week lezen is de kans bijna een kwart kleiner. De resultaten laten zien dat boekenlezers over het algemeen gemiddeld 2 jaar langer leven dan mensen die niet lezen.
Voor het lezen van kranten en tijdschriften vonden de onderzoekers ook een verband. Deze was alleen minder sterk. Een tekortkoming in dit onderzoek is dat er geen onderscheid is gemaakt tussen het lezen van gedrukte boeken en e-boeken.

Leven Nederlandse boekenlezers nog langer?

De leesmonitor-uitgave van 2015 laat net als de resultaten uit het onderzoek zien dat het Nederlandse leespubliek voornamelijk bestaat uit ouderen, vrouwen en hoger opgeleiden. 40% van de Nederlandse 50-plussers leest op dagelijkse basis een boek en doet dit gemiddeld 1 uur en 37 minuten. Per week komt dit neer op meer dan 10,5 uur. Op basis van dit onderzoek is wellicht te veronderstellen dat Nederlandse boekenlezers gemiddeld nog langer leven dan 2 jaar.
Bron: Yale University.

Gerelateerde artikelen

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek…

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Medio 2018 heeft Holland Immo Group haar eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst en introduceert op dit moment het vervolg daarop. “Wij…

De zorgvastgoedsector is een relatief onbekende beleggingsmarkt die steeds meer potentie toont. Door de dubbele vergrijzing is er namelijk sprake van een erg snelle groei in het aantal zorgbehoevenden, en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.