Blijf op de hoogte

Falende thuiszorgorganisaties worden niet teruggefloten

Goede en veilige zorg krijgen is in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 50 thuiszorgorganisatie die wij onderzochten komt bijna geen enkele organisatie goed de inspectie door. En meer dan de helft van de organisaties voldoet bij een herbeoordeling nog steeds niet aan de regels voor het leveren van goede en veilige zorg. Toch grijpt de inspectie bijna niet in.

Alarmerende resultaten

De Consumentenbond heeft rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op haar website publiceerde bekeken. In totaal hebben wij inspectierapporten van 50 thuiszorgorganisaties bestudeerd. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties voldoen bij het eerste inspectiebezoek aan de eisen voor goede en veilige zorg. Er zijn zelfs 7 organisaties die bij het eerste inspectiebezoek aan geen enkele eis voldoen.

Wat gaat er mis in de thuiszorg?

Uit de rapporten blijkt dat de 50 bezochte thuiszorgorganisaties veel zaken niet op orde hadden. Voorbeelden zijn:

  • Medewerkers die zonder juiste opleiding verpleegkundige handelingen uitvoeren, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding
  • Onvoldoende personeel om alle verpleging en verzorging voor alle cliënten in de organisatie te dekken
  • Het ontbreken van een werkwijze voor het melden van incidenten
  • Geen VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het personeel
  • Geen toestemming van cliënten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals deuren op slot doen, cameratoezicht houden of het gebruikmaken van vastbindende verpleegdekens

Tweede kans biedt weinig verbetering

Thuiszorgorganisaties die niet meteen aan de eisen voldoen, krijgen van de inspectie de mogelijkheid om hun onvoldoendes te verbeteren. Dit was bij 35 organisaties het geval. Na enkele maanden heeft de inspectie de thuiszorgorganisaties opnieuw beoordeeld. Nog steeds scoren 19 van de 35 organisaties een onvoldoende. Bij 4 organisaties zijn er helemaal geen verbeteringen te zien.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De inspectie treedt altijd proportioneel op. De maatregel die we treffen moet in verhouding staan tot het risico. De maatregel ‘verscherpt toezicht’ wordt pas opgelegd als we vinden dat er structureel op meerdere fronten iets mis is in de organisatie. Een nog zwaardere maatregel zoals een ‘aanwijzing’ wordt getroffen als er bijvoorbeeld structureel op meerdere onderwerpen dingen niet goed gaan en we geen vertrouwen hebben in de verbeterkracht van de instelling.’

‘Niet voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg is inderdaad een risico, maar instellingen krijgen van ons ook de kans te verbeteren. Daarbij is vertrouwen belangrijk. Heeft de inspectie er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een extra risico en dus wordt de kans op een bezoek in het kader van ons risicotoezicht nog groter.’

Bron: Consumentenbond

Gerelateerde artikelen

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek…

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Medio 2018 heeft Holland Immo Group haar eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst en introduceert op dit moment het vervolg daarop. “Wij…

De zorgvastgoedsector is een relatief onbekende beleggingsmarkt die steeds meer potentie toont. Door de dubbele vergrijzing is er namelijk sprake van een erg snelle groei in het aantal zorgbehoevenden, en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.