Blijf op de hoogte

Fietsgedrag en begaanbaarheid weg belangrijkste oorzaken van fietsongevallen

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen komt volgend jaar met een voorstel voor een appverbod voor fietsers. Uit het rapport ‘Fietsongevallen in Nederland’ van VeiligheidNL blijkt dat fietsers door telefoongebruik beperkt op de Spoedeisende Hulp (SEH) belanden, vaker door andere factoren. Gedrag van fietsers en de toestand van de weg spelen de belangrijkste rol.

Nederland is een echt fietsland. We fietsen veel en vaak en blijven dit ook tot op steeds latere leeftijd doen. Het totaal aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van fietsongevallen in Nederland lag in 2016 op 74.400 (75.900 in 2015), volgens het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL.

Fietsgedrag en smartphones

Uit het nieuwe rapport ‘Fietsongevallen in Nederland’ van VeiligheidNL onder ruim 3.000 fietsers die op de SEH zijn beland, blijkt dat appen en telefoneren geen grote invloed hebben op het ontstaan van fietsongevallen. Casper Dirks, programma-manager bij VeiligheidNL: “Circa 1,2 procent van de slachtoffers gebruikte een mobiele telefoon ten tijde van het ongeval. Variërend van 1,9 procent bij de jeugd onder 25 jaar tot 0,8 procent bij slachtoffers ouder dan 25 jaar.”

Andere afleiding blijkt vaker de oorzaak te zijn. Zo dragen muziek luisteren (3 procent) en praten met anderen (11 procent, bij jongeren onder de 25 jaar zelfs 21 procent) meer bij aan het veroorzaken van fietsongevallen. Eerder onderzoek toonde aan dat het fietsgedrag in principe wel verslechtert door telefoongebruik, maar mogelijk past de fietser zijn fietsgedrag hier op aan waardoor er geen of slechts licht letsel wordt opgelopen.

Toestand van de weg

In een derde van de ongevallen werd de toestand van de weg genoemd als oorzaak, bijvoorbeeld door gladheid, gaten in de weg of losliggende tegels. Ook geeft 44 procent van de slachtoffers aan dat eigen gedrag van invloed was. Onoplettendheid en risicovol gedrag spelen vaak een grote rol bij een fietsongeval.

Vervolgonderzoek nodig

Smartphone gebruik in het verkeer is een actueel onderwerp. Er wordt op dit moment veel gesproken over het toenemende gevaar van smartphone gebruik op de fiets, evenals het snel stijgende gebruik van elektrische fietsen en de rol die dit speelt bij ongelukken. Het is goed dat schermgebruik in het verkeer onder de loep wordt genomen, maar voor fietsers is dat niet de enige factor die van invloed is op ongevallen. Ander (afleidend) gedrag speelt een grote rol bij fietsongevallen, evenals de toestand van de weg. Om meer inzicht te krijgen zou meer specifiek moeten worden gedaan naar het verband tussen telefoongebruik en fietsongevallen.

Bron: VeiligheidNL

Gerelateerde artikelen

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek…

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Medio 2018 heeft Holland Immo Group haar eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst en introduceert op dit moment het vervolg daarop. “Wij…

De zorgvastgoedsector is een relatief onbekende beleggingsmarkt die steeds meer potentie toont. Door de dubbele vergrijzing is er namelijk sprake van een erg snelle groei in het aantal zorgbehoevenden, en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.