Blijf op de hoogte

Groter geluksgevoel onder immigranten na migratie

Wereldwijd zijn internationale migranten gemiddeld 9% gelukkiger na migratie. De gemiddelde toename in geluk voor migranten die naar Nederland migreren is 20%. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het World Happiness Report 2018 op basis van interviews met meer dan 36.000 migranten in 156 landen.

Tevredener met leven

De grootste toename in geluk wordt ervaren door migranten die van Afrika naar West-Europa zijn gemigreerd: 29%. Ook migranten uit andere regio’s van de wereld zijn tevredener met hun leven na hun migratie naar West-Europa (zie infographic). Dit komt doordat het geluk van migranten sterk samenhangt met de stand van geluk in het gastland en West-Europese landen behoren tot de gelukkigste landen van de wereld. Migratie is echter niet altijd succesvol. Er zijn verscheidene migratiestromen waarin migranten gemiddeld genomen niet gelukkiger zijn na migratie, zoals de ongeveer 750 duizend migranten die van West-Europa naar Centraal- en Oost-Europa zijn gemigreerd.

Toename in geluk vooral in eerste 5 jaar

Bijna 90% van de toename in geluk vindt plaats in de eerste 5 jaar na migratie. Het geluk van immigranten neemt daarna nauwelijks verder toe. Dit is verrassend omdat immigranten geleidelijk hun carrière en sociale leven weer opbouwen en integreren in de samenleving van het gastland. Volgens onderzoekers Martijn Hendriks en Martijn Burger vertaalt zich dit niet in groter geluk omdat migranten hun omstandigheden in het gastland door een kritischere bril gaan bekijken naarmate men langer in het gastland verblijft. Hendriks: “Immigranten in Nederland die afkomstig zijn uit minder ontwikkelde landen wennen geleidelijk aan de betere omstandigheden in Nederland. Ze vergelijken bijvoorbeeld hun inkomen steeds vaker met dat van Nederlanders, die dikwijls nog beter af zijn. Dit verschuivend referentiekader leidt tot afnemende tevredenheid met hun omstandigheden in Nederland.“

In Nederland en andere West-Europese landen blijven immigranten dan ook in het algemeen wat minder gelukkig dan personen zonder migratieachtergrond. “Dit komt vooral door hun minder goede economische situatie en omdat ze relatief minder sociale contacten hebben, wat onder meer een gevolg is van taal- en cultuurbarrières”, aldus Hendriks.

Beter gevoel

Uit het onderzoek blijkt dat migranten niet alleen tevredener zijn met hun leven maar zich ook beter voelen. Wereldwijd ervaren migranten na migratie gemiddeld 5% meer aangename emoties zoals blijdschap en plezier en 7% minder onaangename emoties zoals verdriet en bezorgdheid. De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat migratie naar een ander land voor veel mensen een effectief middel is om hun geluk te verhogen.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.