Blijf op de hoogte

Jongeren klagen: fanatieke smartphone-ouders ontwrichten gezinsleven

Jongeren zijn niet meer de enigen binnen het gezin die fanatiek met de smartphone aan de gang zijn. Ouders weten intussen ook van wanten, en ditmaal trekken de jongeren aan de bel. Zij voelen zich genegeerd door hun fanatieke smartphoneouders, die er zelfs tijdens het eten of – ronduit gevaarlijk! – in de auto mee bezig zijn. Zo geeft 38% van de ouders “soms of zelfs nooit” gehoor aan de verzoeken van hun kinderen om te stoppen met hun smartphone.

Effect van de smartphone

Dit blijkt uit nieuw grootschalig onderzoek onder 1.849 jongeren van 13 tot en met 18 jaar en 637 ouders uitgevoerd door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij i.s.m. adviesraad Voortgezet Onderwijs en studenten van de TU Delft. Ouders, smartphones maken meer kapot dat je lief is! De waarde van het moderne gezin is een discussie waard. Wat zijn de succesfactoren van een goed functionerend gezin?

Het is wel zeker dat contact en communicatie een sterke basis vormen voor elk gezin. Samenleven kan alleen als je aandacht hebt voor elkaar. Het effect van een nieuwe technologische ontwikkeling daarop is voldoende reden om hierover met elkaar in gesprek te gaan om te zorgen dat de smartphone niet het volgende onderwerp wordt van een voorlichtingscampagne ‘smartphones maken meer kapot dan je lief is’.

Laten we zowel ouders als jongeren helpen zich op de eerste plaats meer bewust te worden van hun eigen smartphonegedrag en van de effecten daarvan op anderen binnen het gezin. Laten we hen helpen de controle te houden over al dan niet gewenste smartphone-effecten op hun leven.

Belangrijkste onderzoeksresultaten

1. Contact en communicatie binnen gezin staan onder druk

Slechts 14% van de Nederlandse ouders denkt dat hun eigen smartphonegedrag een probleem is voor de kinderen, terwijl 38% van de ouders ‘soms of zelfs nooit’ gehoor geeft aan de verzoeken van hun kinderen om even te stoppen met hun smartphone. Met als gevolg een vicieuze cirkel van meer en meer smartphonegebruik binnen het gezin omdat bijna een kwart (24%) van de jongeren in zo’n geval dan ook maar hun eigen smartphone pakt.

2. Jongeren willen smartphonevrije eettafel, maar ouders kunnen het niet laten

Maar liefst 37% van de Nederlandse jongeren geeft de voorkeur aan een smartphonevrije eettafel en stoort zich aan de 24% van de ouders die toch ‘regelmatig of zelfs vaak’ hun smartphone erbij pakt tijdens het eten. Slechts 12% van de ouders geeft dit toe. Volgens de helft (48%) van de jongeren geeft hun ouders in dat geval de voorkeur aan hun virtuele contacten en tonen zij te weinig interesse in hun kinderen (37%) en een kwart (23%) vindt dat hun ouders niet het goede voorbeeld geven.

3. Ouders gevaarlijk en onverantwoord met smartphone achter het stuur

Een derde van de jongeren (32%) geeft aan dat hun ouders ‘regelmatig of vaak’ niet-handsfree met hun smartphone bezig zijn achter het stuur. Slechts de helft (15%) van de ouders geeft dit toe. Jongeren keuren dit sterk af omdat zij het gevaarlijk (45%), onverantwoordelijk (35%) en onvolwassen (21%) vinden. Jongeren kampen met gevoelens van onveiligheid (43%), onrust (33%) en stress (21%).

4. Gezin ontwricht door gebrek aan afspraken of regels

Een derde (30%) van jongeren is niet goed genoeg in staat om de verleiding van het blauwe licht van de smartphone te weerstaan in de slaapkamer, ondanks dat zij weten dat het een nadelig effect heeft op hun nachtrust. Omdat maar 7% van de ouders dit probleem onderkent, zou dit erop kunnen wijzen dat veel jongeren de volgende dag vermoeid opstaan. De regel dat de smartphone niet mee naar de slaapkamer mag, zou kunnen helpen. Helaas is deze regel slechts in 9% van de Nederlandse gezinnen gesteld, dat is veel te weinig

Bron: Media en Maatschappij

Gerelateerde artikelen

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek…

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Medio 2018 heeft Holland Immo Group haar eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst en introduceert op dit moment het vervolg daarop. “Wij…

De zorgvastgoedsector is een relatief onbekende beleggingsmarkt die steeds meer potentie toont. Door de dubbele vergrijzing is er namelijk sprake van een erg snelle groei in het aantal zorgbehoevenden, en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.