Blijf op de hoogte

Kinderwens: goede zorg tussen hoop & vrees

Een sterke kinderwens voelen maar daar via de natuurlijke weg geen invulling aan kunnen geven, kan de start zijn van een intensief traject. Een traject waarin je heen en weer wordt geslingerd tussen hoop en teleurstelling. Dan is het van grote meerwaarde om op de juiste plek terecht te komen. Arne van Heusden, directeur van Medisch Centrum Kinderwens en gynaecoloog, weet hoe belangrijk goede zorg is voor mensen met een kinderwens.

Hoe wordt er tegenwoordig tegen ‘kinderwens’ aangekeken?

“We zien een toenemende erkenning. In het verleden werden kinderwens en anticonceptie vaak gezien als sluitstuk in de gezondheidszorg. Daar moesten vrouwen zelf maar voor zorgen, het woord ‘luxegeneeskunde’ werd daar wel bij genoemd. Inmiddels is er een geïntegreerde visie op gezondheidszorg en het hebben van een kinderwens is daar onderdeel van. Daardoor is er nu een breder maatschappelijk draagvlak om behandelingen op dit gebied uit te kunnen voeren.”

Wat doet het met mensen om graag kinderen te willen en het lukt niet?

“Het traject is emotioneel voor man en vrouw. Er zijn er natuurlijk bij die het er heel goed ‘bij kunnen hebben’. Maar bij het merendeel merk je dat de spanning gaandeweg een behandeling oploopt. Soms is er even een time-out nodig om weer nieuwe energie op te doen en weer verder te kunnen. Tijdens zo’n gehele periode van onderzoek en behandeling balanceren mensen tussen vrees en hoop.”

Dus psychosociale begeleiding is onmisbaar?

“Jazeker, juist dat is heel belangrijk. Ook daarin moet je kijken naar de individuele behoeften. Voor de één is accupunctuur een uitgelezen aanvulling, een ander wil ondersteuning van een psycholoog. Toegang krijgen tot de benodigde psychische begeleiding kan heel belangrijk zijn, want zo’n behandelingstraject heeft impact, ook in sociaal opzicht. Je moet er tijd voor vrijmaken en niet iedereen voelt zich vrij om erover te praten. Dat is soms toch nog een taboe.”

Voor wie zetten jullie je specifiek in?

“Wij zijn een focuskliniek voor vrouwen en paren met een kinderwens. Wij ‘doen’ kinderwens, kinderwens en kinderwens. Niets anders. Dat betekent bijvoorbeeld dat we 365 dagen per jaar open zijn en dat iedereen die bij ons werkt helemaal op dit onderwerp is gericht en opgeleid om zo de meest complete zorg rondom kinderwens te kunnen bieden. Sommige mensen komen rechtstreeks via de huisarts bij ons, andere hebben elders al een niet-succesvol traject achter de rug of willen een second opinion.”

Hoe verloopt zo’n proces?

“Het is belangrijk om het gedetailleerde verhaal in kaart te brengen: wie ben je, wat heb je in je leven meegemaakt, alle zaken die relevant kunnen zijn. Daarnaast moeten de fysiologische aspecten onderzocht zoals de kwaliteit van de zaadcellen en de frequentie van de eisprong. Op basis daarvan is vaak al zien welke factoren een rol spelen bij het uitblijven van succes en welke behandelingen daar het beste bij passen. Binnen MC Kinderwens zijn alle behandeling mogelijk die nodig zijn om iemand zwanger te maken, zoals technieken om een eisprong mogelijk te maken, inseminatie en alle vormen van IVF. Lukt het niet met de beschikbare zaad- of eicellen, dan geven wij mensen een kans met donorcellen of zelfs donorembryo’s.”

Gerelateerde artikelen

Het einde van het jaar is in zicht, wat betekent dat het tijd is om te kijken of jouw zorgverzekering nog aansluit op jouw wensen en behoeftes. Vooral nu is…

In Nederland is het verplicht om jezelf te verzekeren. Iedereen moet verplicht een basisverzekering hebben. Maar daarmee is nog niet alles gezegd, het is ook heel belangrijk om de juiste…

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken rondom de zorg van een cliënt omschreven staan. Het opstellen van een zorgplan zorgt ervoor dat verschillende betrokken partijen weten wat er…

Veel mensen zijn tevreden over de wijze waarop het Nederlandse zorgstelsel is ingericht. Aan het begin van het jaar vergelijk je verschillende zorgverzekeraars op een website als Kizi.nl, om jaarlijks zo…

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.