Blijf op de hoogte

Niet meer van hetzelfde

Innoveren in de zorg draait niet alleen om technologie, maar ook om manieren van organiseren en werken. Zelforganisatie is daarbij een veel gekozen vernieuwing. Wat innovatie en zelforganisatie delen, is de roep om professionaliteit die door de professional(s) zelf gedragen wordt. Stevige professionals die hun vak actief ter hand nemen. ‘Agency’, zou ik dat noemen, ‘actiegericht eigenaarschap’.

Laatst kreeg ik een doortimmerd leerplan voorgelegd dat deze ontwikkelingen moest ondersteunen. Het bleef maar door mijn hoofd spoken. Dit is wat organisaties dus doen in reactie op deze uitdagingen; ze organiseren en didactiseren zich te blubber. Ze doordenken nieuwe visies, vertalen die door naar de medewerkers, dragen over, leggen uit, lichten toe, ver-‘ikken’. Maar waar ontstaat de innovatie? Aan de top of in een projectgroep? En hoe verhoudt zich dat tot zelforganisatie?

Om innovatie werkend te krijgen, zou ik twee accenten willen verleggen. Dat nieuwe visies op zorg en werk een grote rol spelen is duidelijk. Die visies delen is belangrijk. Maar hoeveel aandacht er ook is voor het gesprek hierover, zonder de bodem van een persoonlijke visie, zal de nieuwe visie van de organisatie uiteindelijk niet landen. Ik pleit ervoor professionals te helpen hun eigen visie op zorg, werk en hun vak te hervinden.

Bedenk vervolgens dat het bij innovatie draait om ieders unieke bijdrage, elkaar aanvoelen en aanvullen, in plaats van allemaal hetzelfde kennen en kunnen. Niet zozeer opleiden, maar werken aan professionele identiteit (dat wat iemand onvervreemdbaar kleur geeft) en teamleren (dicht bij de opgave, onderzoeken wat goed werk is en daarop de handen ineenslaan). Zo ontstaat er een stevigere basis van waaruit professionals kunnen werken aan betering van de zorg.

Gastbijdrage Manon Ruijters, Hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdamn

Gerelateerde artikelen

De impact van corona is ook zichtbaar bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekering 2021 zal er daarom ook iets anders uit gaan zien. Zo zal de premie gaan stijgen per zorgverzekeraar…

Het is belangrijk om de legionella bacterie buiten de deur te houden, aangezien het gaat om een gevaarlijke bacterie. Legionella zijn bacteriën die verschillende ziekten bij de mens kunnen veroorzaken,…

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek…

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Medio 2018 heeft Holland Immo Group haar eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst en introduceert op dit moment het vervolg daarop. “Wij…

De zorgvastgoedsector is een relatief onbekende beleggingsmarkt die steeds meer potentie toont. Door de dubbele vergrijzing is er namelijk sprake van een erg snelle groei in het aantal zorgbehoevenden, en…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.