Eric Rommens ziet het weer helemaal zitten, nu hij herstelt van een tumor in zijn keel. Maar gemakkelijk was het leven met keelkanker niet. Er ligt een zware periode achter hem. De zorg in het ziekenhuis was echter geweldig: “Er stonden vijf medisch specialisten om mijn bed om de beste behandeling te bespreken.”

Een rampjaar: van de ziekte van Ménière tot keelkanker

2013 was een rampjaar voor Eric. In korte tijd werd hij ontslagen als hoofd administratie, overleed zijn moeder én kreeg hij een herseninfarct. Hoewel hij daarvan gelukkig goed herstelde, was de ellende nog niet voorbij. De ziekte van Ménière kwam er overheen: heftige aanvallen van draaiduizelingen, slecht horen en oorsuizen.

Eind vorig jaar kwam daar de keelkanker bij. Eric bleek een tumor te hebben aan de achterzijde van zijn tong, die doorliep tot in zijn strottenhoofd. “Ik had al een tijdje een bobbel in mijn keel, maar ik had daar geen last van. De huisarts dacht dat het een ontsteking was. Ik ging echter terug naar de huisarts toen ik daar oorpijn bij kreeg die niet overging.”

Behandeling in de vorm van targeted therapy

Toen bleek dat Eric een kwaadaardige tumor had, verwees zijn eigen medisch specialist hem door naar een ziekenhuis in Utrecht. De volgende dag kon hij er terecht. Na de intake door de KNO-arts stonden er vijf artsen om zijn bed met ieder een eigen specialisme. Samen bespraken zij de diagnose en behandelingsmogelijkheden van de keelkanker.

Eric zou eerst chemotherapie krijgen en daarna bestraald worden. De chemotherapie was een zogeheten targeted therapy. Voor deze targeted therapy kozen de artsen omdat de herseninfarct van Eric van het jaar ervoor een beperking betekende voor andere behandelopties. De kans op herhaling van een herseninfarct was te groot.

Erics leven ná de behandeling

Inmiddels ligt de behandeling van de keelkanker achter hem. Slikken en praten waren door de behandeling lang lastig. “Het was pijnlijk, een messcherpe pijn, alsof mijn gehemelte en keel uit elkaar getrokken werden. Ik kon een tijdlang alleen maar zacht of gepureerd voedsel eten. Medicijnen innemen of drinken ging heel lastig. De kans op verslikken was groot. Mijn keel was door de bestraling bedekt met korsten. En ik kon het ijskoud hebben ondanks dat de thermostaat op 24 graden stond. Mentaal en fysiek allemaal heel heftig.”

Prettige en professionele zorg

De zorg in het ziekenhuis heeft een diepe, positieve indruk op hem gemaakt. Eric kreeg het telefoonnummer van een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die hij kon bellen met al zijn vragen. Heel prettig en vertrouwenwekkend vond hij dat. De afspraken die hij bij verschillende medische disciplines moest afleggen, konden allemaal op een dag. KNO-arts, radioloog, tandarts, anesthesist, apotheker; hij hoefde er slechts een keer voor naar het ziekenhuis.

Hij heeft bij al die afspraken ervaren dat er tijd en belangstelling was voor hem en men deed erg zijn best hem op zijn gemak te stellen. We gaan een chemisch fabriekje van uw lichaam maken, zei de specialist die zijn keelkanker behandelde. “Maar maakt u zich geen zorgen, u bent bij ons in goede handen, zei deze mevrouw. En zo heb ik het zonder uitzondering ervaren.”

Wat is jouw ervaring met keelkanker?