Sommige mensen ervaren tijdens hun slaap zeer levendige dromen. Hierdoor kan hun slaap enorm verstoord raken. In sommige gevallen is er dan sprake van de REM-slaap gedragsstoornis (RBD). Hiervan wordt nu beweerd dat het op de lange termijn risico geeft op dementie en meer specifiek de ziekte van Parkinson. De bevinding komt van onderzoekers van de Aarhus University in Denemarken. Ze publiceren hierover in het neurologische tijdschrift The Lancet Neurology.
Mensen met RBD hebben een verstoorde dopaminebalans. Daarnaast zorgt de slaapstoornis voor ontstekingen in zenuwcellen in de hersenen.

Dopamine

Om de precieze relatie vast te stellen tussen RBD en Parkinson keken de onderzoekers naar de dopaminebalans bij RBD-patiënten. Hiervoor bestudeerden ze het proces van dopamine-aanmaak, dat in de hersenen plaatsvindt. Het bleek dat er minder dopamine wordt aangemaakt bij RBD-patiënten. Dit kan betekenen dat ze in de toekomst een grotere kans hebben op Parkinson. Want bij deze dementievorm stopt de aanmaak van dopamine volledig.

Ontstekingen

Maar de verminderde dopamine-aanmaak bleek niet het enige dat mis was. Volgens onderzoeker Morten Gersel Stokholm waren er namelijk ook ontstekingen zichtbaar in het hersengedeelte waar de dopamine wordt aangemaakt. Gersel Stokholm: “Dit is geheel nieuwe kennis voor ons, want niet eerder is aangetoond dat deze ontstekingen aanwezig zijn.”

Ontwikkeling van ziekte van Parkinson

Met het resultaat is er weer wat meer inzicht in de hersenprocessen die zich voordoen bij de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Dit kan volgens de onderzoekers gebruikt worden om te bepalen welke patiënten met RBD op lange termijn mogelijk Parkinson krijgen. Daarnaast helpt het mogelijk in het onderzoek naar het ontwikkelen van medicatie om het ziekteproces af te remmen.

REM-slaap gedragsstoornis

RBD is een parasomnie. De stoornis kenmerkt zich door het ongewenste gedrag tijdens de slaap. Dit zorgt voor rusteloosheid. In veel gevallen komt het voor bij personen tussen de 50-70 jaar. Over het algemeen worden mannen vaker getroffen.