Voor veel vrouwen beginnen of verergeren de problemen met slapen tijdens de overgang. Van slecht of weinig slapen is al bekend dat het een hoger risico geeft op hoge bloeddruk en obesitas. Onderzoekers van de University of Pittsburgh wekken nu de suggestie dat er ook een verband is tussen slapen en vaatvernauwing. Volgens hoofdonderzoeker Rebecca Thurston zorgt dit voor een grotere kans op hart- en vaatziekten en het krijgen van een beroerte.

Vaatvernauwing

Het proces dat zorgt voor vernauwing van de bloedvaten gaat langzaam waardoor klachten misschien niet direct op te merken zijn. Vaatvernauwing of slagaderverkalking kan uiteindelijk leiden tot een hart- of herseninfarct. Iedereen krijgt er op een gegeven moment mee te maken door de ophopingen van vet en lichaamscellen in de bloedvaatwand. In de loop der jaren ontstaan er in de slagaders zogenaamde plaques. Die zorgen voor vernauwingen in de bloedvaten.

Opbouw van plaque door weinig of slecht slapen

Thurston en collega’s onderzochten 256 vrouwen in de leeftijdscategorie 40 – 60 jaar. Geen van allen hadden een geschiedenis van hart- en vaatziekten. Ook was er bij geen van allen sprake van andere factoren (onregelmatige werktijden, slaapmedicatie, hormoontherapie) die slecht slapen beïnvloeden. Slaaptekort werd zowel subjectief als objectief gemeten. De vrouwen vulden een vragenlijst in met vragen over hun kwaliteit van slapen en hun humeur. Voor objectieve meting droegen ze drie dagen een polsband die hun slaap monitorde. Daarnaast namen de onderzoekers bloedtesten af en maakten ze echo’s van de bloedvaten.
Uit de resultaten kwam naar voren dat voor elk uur tekort aan slaap, de opbouw van plaques in de bloedvaten steeg. Vrouwen die maar 5 à 6 uur slaap per nacht kregen hadden de meest verdikte bloedvatwanden. Slechte slapers hadden ook meer verdikte bloedvaten.

Verbeteren slaapkwaliteit

De link tussen slecht slapen en vaatziekten bestaat al langere tijd. Volgens de onderzoekers zijn de resultaten uit dit onderzoek wel van toegevoegde waarde, omdat slaaptekort zowel objectief als subjectief is gemeten. De objectieve slaapmetingen versterken het gegeven dat (goed) slapen van groot belang is voor de gezondheid. Vrouwen zouden dan ook niet te lang moeten rondlopen met slaapklachten. Artsen kunnen ook een bijdrage leveren door alert te zijn wanneer iemand met klachten aanklopt, en oplossingen bieden die leiden tot verbetering in de kwaliteit van slapen.

Bron: de resultaten uit dit onderzoek zijn deze week gepresenteerd in de North American Menopause Society’s annual meeting