Onderzoekers in Neurology hebben de relatie tussen slaapstoornissen en beroertes/TIA’s aangetoond. Slaapstoornissen blijken:

  • een risicofactor te zijn voor een beroerte
  • een beroerte te veroorzaken
  • van invloed te zijn op het herstel na een beroerte

Slaapapneu

Meer dan 50% van de geanalyseerde patiënten met een beroerte hebben een slaapstoornis. Hiervan bleek de meest voorkomende het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Bij deze vorm van apneu ontspannen de spieren tijdens de slaap, waardoor de tong, het zachte gehemelte en de achterwand van de keelholte de ademhaling blokkeren. Meestal gaat dit samen met luid gesnurk. Heeft een persoon meer dan 5 keer per uur een ademhalingsstilstand, dan is er sprake van apneu.

Onderzoek naar slaapstoornissen

Analyse van een dataset van 2,343 patiënten wees uit dat 72% een lichte vorm van apneu had. 63% had een lichte tot matige vorm en 38% had een ernstige vorm. Naast een vorm van ademhalingsstoornis had 50% ook een vorm van slapeloosheid. De meeste voorkomende slaapproblemen bleken; moeite hebben om in slaap te vallen en niet vast kunnen slapen. Hier was sprake van tijdens de eerste 6 maanden nadat zij een beroerte hadden gehad.

In een literatuuronderzoek van 10 studies werd een effect ontdekt van de slaapafhankelijke ademhalingsstoornis (SAAS) op beroertes, met mogelijk overlijden tot gevolg. Van 1,203 patiënten zijn medische gegevens geanalyseerd. De resultaten lieten zien dat matige tot een ernstige vorm van obstructieve slaapapneu een risicofactor is op terugkerende beroertes en mogelijk tot overlijden kan leiden.

Soorten slaapwaakstoornissen

Een laatste belangrijke bevinding uit de studie toonde het verband aan tussen slaap-waakstoornissen en een verhoogd risico op beroertes, waaronder:

  • Hypersomnie (overmatige slaperigheid overdag)
  • Insomnia (slapeloosheid)
  • Restless leg syndrome (RLS), een slaap- en bewegingsstoornis die patiënten dwingt te bewegen tijdens rustperiodes

Slaapwaakstoornissen zorgen daarnaast voor een belemmering in het herstelproces na een beroerte.

Bron: Neurology.