Uit een studie naar hart- en vaatziekten, blijkt dat een hoge consumptie van producten zoals boter, rundvlees en chocola het risico op deze ziekten vergroot. Deze producten bevatten veel verzadigde vetzuren en zouden volgens de onderzoekers vervangen moeten worden met producten die meer onverzadigde vetzuren, volkoren koolhydraten of plantaardige eiwitten bevatten. Het onderzoek van wetenschappers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad British Medical Journal.

Onderzoek naar de relatie tussen vetinname en vaatziekten

De gegevens die geanalyseerd werden kwamen van deelnemers die eerder aan een grootschalige gezondheidsstudie hadden deelgenomen. In totaal betrof het gegevens van ruim 110.000 personen. Van hen is in de periode van 1986 – 2010 elke vier jaar bijgehouden welke voeding ze binnenkregen. Daarnaast werd er gekeken hoe vaak ze te maken kregen met hart- en vaatziekten. Vooraf hadden geen van allen te maken gehad met hart- en vaatziekten. Tot slot werden de resultaten gecontroleerd op factoren die mogelijk van invloed konden zijn zoals leeftijd en geslacht, maar ook leefstijlkenmerken.

24% hoger risico op hart- en vaatziekten

Uit de resultaten blijkt dat de meest geconsumeerde verzadigde vetzuren, laurinezuur, myristinezuur, palmitinezuur en stearinezuur zijn. Deze waren goed voor 9-10% van de totale calorie-inname. Allen hadden ze een verband met hoger vaatziektenrisico. In totaal levert consumptie van deze vetten een gecombineerd hoger risico op van 24%.

6-8% lager risico bij vervanging door onverzadigde vetten

Ter preventie zouden mensen met een vergelijkbaar dieet, deze moeten aanpassen om het risico op vaatziekten te verlagen. Volgens de onderzoekers kan dit met 6-8%, als 1% van de dagelijkse inname van verzadigde vetten, wordt vervangen door onder meer enkelvoudige en meervoudige vetten. Hierbij merken ze op dat de vervanging van palmitinezuur de sterkste vermindering van vaatziektenrisico oplevert.

Vervanging van verzadigde vetten

Op basis van de bevindingen kan er geen direct oorzaak-gevolg-relatie worden vastgesteld. Dit komt omdat het een observatiestudie is geweest, waarbij alleen naar het eetgedrag is gekeken. Desondanks zijn de bevindingen wel in lijn met aanbevelingen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum, om verzadigde vetzuren met onverzadigde vetzuren te vervangen in het voedingspatroon.

Bron: British Medical Journal