Blijf op de hoogte

Vaker diabetes bij mensen met obesitas

Obesitas (ernstig overgewicht) is, evenals ongezonde voeding, roken en lichamelijke inactiviteit, een risicofactor voor het krijgen van met name diabetes type 2. Mensen met obesitas melden aanzienlijk vaker dat ze diabetes type 2 hebben dan mensen zonder obesitas: ruim 13 tegenover bijna 3 procent.

Bijna 5 procent van de bevolking is diabeet

In 2015 gaf 4,8 procent van de Nederlanders aan suikerziekte te hebben. In 2001 was dit nog 2,8 procent. De toename komt vrijwel geheel door een stijging van het aandeel mensen met diabetes type 2. Deze vorm van suikerziekte komt bijna vier keer zo vaak voor als diabetes type 1. Mannen geven iets vaker dan vrouwen aan dat ze diabetes type 2 hebben: ruim 4 procent tegenover ruim 3 procent.

Ouderdomssuiker

Suikerziekte type 2 komt vaker voor op oudere leeftijd. Diabetes type 1 komt al op jonge leeftijd voor en stijgt nauwelijks met de leeftijd. Type 2 (ouderdomsdiabetes) komt vooral voor na het veertigste levensjaar. Van de 40- tot 50-jarigen heeft volgens de gezondheidsenquête 1,8 procent diabetes type 2. Dit neemt toe tot bijna 8 procent onder 55- tot 65-jarigen en tot bijna 15 procent onder mensen van 75 jaar of ouder.

Medicijngebruik

Uit de registratiegegevens over verstrekkingen van geneesmiddelen blijkt dat 4,7 procent van de Nederlanders (800 duizend) in 2014 een diabetesmiddel kreeg (3,8 procent in 2006). Het aantal diabetes¬ patiënten dat bekend is bij de huisarts ligt echter hoger: bijna 1,1 miljoen in 2014. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat niet iedereen met diabetes daarvoor ook medicijnen gebruikt.

Relatief weinig mensen met diabetes in Nederland

Vergeleken met andere Europese landen rapporteert in Nederland een relatief laag percentage mensen diabetes. Alleen in Roemenië, Zweden, België, Oostenrijk, Denemarken, Letland en Litouwen is het aandeel inwoners van 15 jaar of ouder met diabetes lager dan in Nederland. In Frankrijk is dit aandeel met 10 procent het hoogst.

Wat betreft obesitas is de situatie in Nederland nog gunstiger. Alleen in Noorwegen, Roemenië en Italië komt ernstig overgewicht minder vaak voor. Malta voert de Europese lijst aan. Meer dan een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder heeft er obesitas.

Bron: CBS.

Gerelateerde artikelen

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens. Dit blijkt uit nieuw samengestelde cijfers over de kenmerken van personen die…

Slaapproblemen hangen samen met een hoger lichaamsvetpercentage. Maar geheel tegen de verwachting in, is het verband niet specifiek te herleiden tot het hoger en schadelijke vetpercentage in het buikgebied. Dat…

Aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt. Dit blijkt uit Engels onderzoek waar Ellen van Jaarsveld van het Radboudumc aan meewerkte.…

Obesitas staat bekend als een risicofactor voor het ontwikkelen van astma. Een studie toont aan dat ook het omgekeerde waar is: astmapatiënten worden vaker zwaarlijvig. Het nieuwe onderzoek werd gepresenteerd…

Bij de meeste mensen met ernstige obesitas is er geen duidelijke genetische oorzaak te vinden. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van Mieke van Haelst van het Amsterdam UMC. Toch…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.